Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
29.03.2023 - 29.03.2023 Ako si zlepšiť komunikáciu s extrovertom a introvertom Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
30.03.2023 - 30.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
31.03.2023 - 31.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
13.04.2023 - 13.04.2023 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
06.04.2023 next
14.04.2023 - 14.04.2023 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
07.04.2023 next
17.04.2023 - 17.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
10.04.2023 next
18.04.2023 - 18.04.2023 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
11.04.2023 next
19.04.2023 - 19.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru s ohľadom na prijaté dôležité zmeny v roku 2022 JUDr. Adriana Ručkayová Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
12.04.2023 next
20.04.2023 - 20.04.2023 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
13.04.2023 next
21.04.2023 - 21.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
14.04.2023 next
24.04.2023 - 24.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
17.04.2023 next
25.04.2023 - 25.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
18.04.2023 next
26.04.2023 - 27.04.2023 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 540,00 Eur
(s DPH)
17.04.2023 next
28.04.2023 - 28.04.2023 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
21.04.2023 next
03.05.2023 - 03.05.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
26.04.2023 next
04.05.2023 - 04.05.2023 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
27.04.2023 next
15.05.2023 - 15.05.2023 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
08.05.2023 next
facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.