Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 120,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
18.01.2022 - 18.01.2022 Online kurz naživo Home-office a jeho právna úprava JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
19.01.2022 - 19.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
20.01.2022 - 20.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
21.01.2022 - 21.01.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
25.01.2022 - 25.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
18.01.2022 next
26.01.2022 - 26.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
27.01.2022 - 27.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
28.01.2022 - 28.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
- next
02.02.2022 - 02.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo online 120,00 Eur
(s DPH)
26.01.2022 next
03.02.2022 - 03.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
27.01.2022 next
08.02.2022 - 08.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
01.02.2022 next
09.02.2022 - 09.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
02.02.2022 next
10.02.2022 - 10.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 198,00 Eur
(s DPH)
03.02.2022 next
15.02.2022 - 15.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
08.02.2022 next
16.02.2022 - 16.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Home-office a jeho právna úprava JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
09.02.2022 next
17.02.2022 - 17.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
10.02.2022 next
18.02.2022 - 18.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Civilný sporový poriadok - vybrané aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
11.02.2022 next
facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.