Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
23.07.2024 - 23.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
- next
25.07.2024 - 25.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo online 144,00 Eur
(s DPH)
- next
19.08.2024 - 19.08.2024 NAŽIVO ONLINE WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Kvalifikovaný a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
12.08.2024 next
20.08.2024 - 20.08.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia v práci aj v živote Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
21.08.2024 - 21.08.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
14.08.2024 next
23.08.2024 - 23.08.2024 ONLINE KURZ naživo Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
16.08.2024 next
11.09.2024 - 11.09.2024 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
04.09.2024 next
12.09.2024 - 12.09.2024 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
05.09.2024 next
17.09.2024 - 17.09.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
10.09.2029 next
18.09.2024 - 18.09.2024 ONLINE KURZ NZIVO Ako vybudovať výkonný a efektívny tím Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
11.09.2024 next
19.09.2024 - 19.09.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 144,00 Eur
(s DPH)
12.09.2024 next
20.09.2024 - 20.09.2024 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
13.09.2024 next
23.09.2024 - 23.09.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
16.09.2024 next
24.09.2024 - 25.09.2024 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 600,00 Eur
(s DPH)
17.09.2024 next
26.09.2024 - 26.09.2024 Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
19.09.2024 next
27.09.2024 - 27.09.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
20.09.2024 next
30.09.2024 - 30.09.2024 Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
23.09.2024 next
02.10.2024 - 03.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 540,00 Eur
(s DPH)
25.09.2024 next
08.10.2024 - 08.10.2024 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
01.10.2024 next
09.10.2024 - 09.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
02.10.2024 next
10.10.2024 - 10.10.2024 NAŽIVO ONLINE WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Kvalifikovaný a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
03.10.2024 next
11.10.2024 - 11.10.2024 Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
04.10.2024 next
14.10.2024 - 14.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
07.10.2024 next
15.10.2024 - 15.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
08.10.2024 next
facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.