Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia ZĽAVA!!! JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 12,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov ZĽAVA!!! JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 24,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
29.11.2022 - 29.11.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
30.11.2022 - 30.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
02.12.2022 - 02.12.2022 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
05.12.2022 - 05.12.2022 Tréning obchodných zručností, motivačná komunikácia so zákazníkom a úspešné uzatváranie obchodu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
06.12.2022 - 06.12.2022 Základy právnej úpravy obchodno - záväzkových vzťahov a uzatvárania obchodných zmlúv pre neprávnikov Kvalifikovaný odborník z praxe Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
- next
06.12.2022 - 06.12.2022 Kreativita na pracovisku - ako generovať nápady zamestnancov a podporovať ich kreativitu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
07.12.2022 - 07.12.2022 Leadership (rozvoj vodcovských zručností) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
08.12.2022 - 08.12.2022 Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
09.12.2022 - 09.12.2022 Civilný sporový poriadok - súdna prax a vybrané aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
- next
09.12.2022 - 09.12.2022 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
12.12.2022 - 12.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
13.12.2022 - 13.12.2022 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
14.12.2022 - 14.12.2022 Uzatváranie obchodných zmlúv v právnickej angličtine ( Law of Contracts in Legal English) JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
- next
14.12.2022 - 14.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
15.12.2022 - 15.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
16.12.2022 - 16.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Ing. Ľubica Karetková Naživo online 120,00 Eur
(s DPH)
- next
facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.