Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia ZĽAVA!!! JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 12,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov ZĽAVA!!! JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 24,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu ONLINE KURZ NAŽIVO Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
04.10.2022 - 04.10.2022 Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 198,00 Eur
(s DPH)
- next
04.10.2022 - 04.10.2022 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
05.10.2022 - 05.10.2022 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
06.10.2022 - 06.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
07.10.2022 - 07.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
11.10.2022 - 11.10.2022 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
12.10.2022 - 12.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
13.10.2022 - 13.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Reforma súdnej mapy JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
13.10.2022 - 13.10.2022 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
14.10.2022 - 14.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Kreativita v manažérskej praxi - ako generovať nápady zamestnancov a podporovať ich kreativitu Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
07.10.2022 next
18.10.2022 - 18.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov Kvalifikovaný odborník z praxe Naživo ONLINE 198,00 Eur
(s DPH)
11.10.2022 next
18.10.2022 - 18.10.2022 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
11.10.2022 next
19.10.2022 - 19.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Zmeny v Obchodnom zákonníku a zákone o obchodnom registri - aktuálne otázky a aplikačné problémy JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
12.10.2022 next
19.10.2022 - 19.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO SEBAMOTIVÁCIA ( Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
12.10.2022 next
20.10.2022 - 20.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
13.10.2022 next
21.10.2022 - 21.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
14.10.2022 next
facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.