Individuálne poradenstvo (one-to-one)

Chcete  na sebe pracovať, zdokonaliť si Vaše zručnosti a namiesto skupinových stretnutí preferujete súkromie a vyhovuje Vám individuálny prístup?

Práve pre Vás ponúkame osobné stretnutia, na ktorých Vám vytvoríme bezpečné a dôveryhodné prostredie, ktoré umožní:

  • lepšiu a jasnejšiu identifikáciu Vašich potrieb a kľúčových oblastí Vášho rozvoja,
  • zostavenie cielenejšieho a presnejšieho plánu a tým rýchlejšie dosiahnutie cieľov,
  • uskutočnenie relevantných zmien,
  • prijatie lepších rozhodnutí,
  • efektívnejšie využitie Vášho času,
  • flexibilitu termínov, dĺžky a miesta stretnutí tak, aby to vyhovovalo práve Vám.

Ako individuálne stretnutia prebiehajú*:

1. Screening problémových oblastí:

na úvodnom stretnutí identifikujeme Vaše potreby a očakávania a dohodneme si pravidlá spolupráce. Toto stretnutie je bezplatné a trvá približne 45 min.

2. Tvorba osobného scenára rozvoja:

vyberieme okruhy a problematiky, ktorým sa budeme spolu v procese rozvoja venovať.

3. Tvorba obsahu:

na základe prvých dvoch krokov nadizajnujeme obsah a metódy stretnutí a pripravíme materiály a podklady namieru.

4. Individuálny poradenský proces:

posilnenie vybraných zručností a znalostí, prípadové štúdie, problémové úlohy a opätovná optimalizácia.

*Priebeh je orientačný. Vaše stretnutia prebiehajú tak, aby vyhovovali Vašim potrebám.

Témy a oblasti rozvoja:

zvládanie stresu, záťaže, relaxácia, zvyšovanie sebauvedomenia, sebapoznanie, rozvoj sebamotivácie, zlepšenie komunikácie, podpora kreativity, emočnej inteligencie, riešenie konfliktov, zlepšovanie spolupráce a porozumenia medzi ľuďmi, motivácia kolegov, posilnenie osobnej efektivity, podpora optimizmu, všímavosti (mindfulness), pozitívneho myslenia, leadership, prijatie a zvládanie zmien...

Ak si nie ste istý/á, či sú individuálne tréningy a stretnutia pre Vás to pravé, zavolajte nám alebo napíšte. Radi sa s Vami porozprávame a dohodneme najvhodnejšiu formu spolupráce. Ak ste rozhodnutý/á a chcete si zarezervovať termín, napíšte a zavolajte tiež.

Tešíme sa na stretnutie!

Tel: 0905172880

mail: lkaretkova@bpm-educat.com

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.