Verejné kurzy PRÁVO A LEGISLATÍVA

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
25.09.2018 Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
- next
28.09.2018 Workshop k aktuálnym otázkam súdneho konania Mgr. Maroš Fekete Bratislava 72,00 Eur
(s DPH)
- next
03.10.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
09.10.2018 Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
02.10.2018 next
10.10.2018 Osobný bankrot - aktuálne otázky JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 72,00 Eur
(s DPH)
03.10.2018 next
23.10.2018 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
16.10.2018 next
24.10.2018 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.10.2018 next
06.11.2018 KONFERENCIA k právam spotrebiteľa vo finančných službách (5.ročník) - Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurokonformný výklad. Kolektív lektorov Bratislava 102,00 Eur
(s DPH)
30.10.2018 next
08.11.2018 Odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľností JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
01.11.2018 next
09.11.2018 Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
02.11.2018 next
13.11.2018 Zmluvy podľa autorského zákona JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.11.2018 next
19.11.2018 Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
12.11.2018 next
20.11.2018 Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.11.2018 next
21.11.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.11.2018 next
22.11.2018 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
15.11.2018 next
27.11.2018 Právne aspekty online marketingu JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
28.11.2018 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2018 next
04.12.2018 Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
05.12.2018 Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.11.2018 next
11.12.2018 Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.12.2018 next

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.