Verejné kurzy PRÁVO A LEGISLATÍVA

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
28.05.2019 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
30.05.2019 Právo vecného bremena - aktuálne otázky JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
06.06.2019 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
30.05.2019 next
20.06.2019 - 21.06.2019 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
13.06.2019 next
25.06.2019 Kúpna zmluva v obchodnej praxi JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
18.06.2019 next
24.09.2019 Vznik a zánik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.09.2019 next
25.09.2019 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
18.09.2019 next
26.09.2019 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.09.2019 next
02.10.2019 Obchodný register - aplikačné problémy, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, opatrenia na zlepšenie OR, pripravované zmeny JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.09.2019 next
16.10.2019 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
09.10.2019 next
05.11.2019 KONFERENCIA k právam spotrebiteľa vo finančných službách (6. ročník) Kolektív lektorov Bratislava 114,00 Eur
(s DPH)
25.10.2019 next
21.11.2019 Obchodný register - aplikačné problémy, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, opatrenia na zlepšenie OR, pripravované zmeny JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.11.2019 next
26.11.2019 Vznik a zánik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.11.2019 next
28.11.2019 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2019 next
04.12.2019 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.11.2019 next
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.