Verejné kurzy PRÁVO A LEGISLATÍVA

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
30.01.2019 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.01.2019 next
31.01.2019 Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
24.01.2019 next
14.02.2019 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
07.02.2019 next
15.02.2019 Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.02.2019 next
20.02.2019 Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
13.02.2019 next
20.02.2019 Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov JUDr. Marek Valachovič Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
13.02.2019 next
21.02.2019 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.02.2019 next
13.03.2019 Konferencia Quo vadis obchodné právo? (3. ročník) kolektív lektorov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
01.03.2019 next
15.03.2019 Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.03.2019 next
19.03.2019 Kúpna zmluva v obchodnej praxi JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.03.2019 next
27.03.2019 - 28.03.2019 Náhrada škody v občianskom a obchodnom práve JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
20.03.2019 next
02.04.2019 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.03.2019 next
03.04.2019 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.03.2019 next
16.04.2019 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
09.04.2019 next
14.05.2019 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.05.2019 next

facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.