Verejné kurzy PRÁVO A LEGISLATÍVA

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
20.11.2018 Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
21.11.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
22.11.2018 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
- next
27.11.2018 Právne aspekty online marketingu JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
28.11.2018 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2018 next
29.11.2018 Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
22.11.2018 next
03.12.2018 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.11.2018 next
04.12.2018 Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
05.12.2018 Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.11.2018 next
11.12.2018 Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.12.2018 next
31.01.2019 Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
24.01.2019 next
20.02.2019 Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov JUDr. Marek Valachovič Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
13.02.2019 next
20.03.2019 Konferencia Quo vadis obchodné právo? (3. ročník) kolektív lektorov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
08.03.2019 next

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.