Verejné kurzy PRÁVO A LEGISLATÍVA

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
20.07.2018 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
- next
26.07.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.07.2018 next
05.09.2018 Právne vzťahy k nehnuteľnostiam JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.08.2018 next
25.09.2018 Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
18.09.2018 next
28.09.2018 Workshop k aktuálnym otázkam súdneho konania Mgr. Maroš Fekete Bratislava 72,00 Eur
(s DPH)
20.09.2018 next
03.10.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
26.09.2018 next
09.10.2018 Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
02.10.2018 next
10.10.2018 Osobný bankrot - aktuálne otázky JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 72,00 Eur
(s DPH)
03.10.2018 next
24.10.2018 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.10.2018 next
06.11.2018 KONFERENCIA k právam spotrebiteľa vo finančných službách (5.ročník) Kolektív lektorov Bratislava 102,00 Eur
(s DPH)
30.10.2018 next
20.11.2018 Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.11.2018 next
21.11.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.11.2018 next

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.