Verejné kurzy PRÁVO A LEGISLATÍVA

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
11.09.2019 Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
24.09.2019 Vznik a zánik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.09.2019 next
25.09.2019 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
18.09.2019 next
26.09.2019 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.09.2019 next
02.10.2019 Obchodný register - aplikačné problémy, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, opatrenia na zlepšenie OR, pripravované zmeny JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.09.2019 next
16.10.2019 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
09.10.2019 next
17.10.2019 Kataster - zápisy vecných práv - základy JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.10.2019 next
18.10.2019 Kataster rok po novele - aktuálna prax úradov a súdov JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
11.10.2019 next
22.10.2019 KONFERENCIA Rozpory nehmotných záujmov zamestnávateľov a zamestnancov počas trvania zamestnaneckého pomeru Kolektív lektorov Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.10.2019 next
23.10.2019 Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
16.10.2019 next
05.11.2019 KONFERENCIA Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru - predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna (6. ročník) Kolektív lektorov Bratislava 114,00 Eur
(s DPH)
25.10.2019 next
13.11.2019 - 13.11.2019 Elektronické katastrálne konanie JUDr. Juraj Kotrusz Obchodná 45 144,00 Eur
(s DPH)
06.11.2019 next
19.11.2019 - 20.11.2019 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
12.11.2019 next
21.11.2019 Obchodný register - aplikačné problémy, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, opatrenia na zlepšenie OR, pripravované zmeny JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.11.2019 next
26.11.2019 Vznik a zánik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.11.2019 next
28.11.2019 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2019 next
29.11.2019 Pracovné zmluvy v právnickej angličtine JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.11.2019 next
02.12.2019 - 02.12.2019 Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.11.2019 next
04.12.2019 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.11.2019 next
11.12.2019 Prevody nehnuteľností v právnickej angličtine JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.12.2019
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.