Verejné kurzy PRÁVO A LEGISLATÍVA

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
06.03.2020 - 06.03.2020 Kataster - aktuálna judikatúra a prax JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
28.02.2020 next
20.03.2020 - 20.03.2020 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
13.03.2020 next
27.03.2020 - 27.03.2020 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.03.2020 next
31.03.2020 - 31.03.2020 Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
24.03.2020 next
01.04.2020 - 01.04.2020 Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.03.2020 next
02.04.2020 - 02.04.2020 Právo Európskej únie – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie právomoci a závažná judikatúra JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.03.2020 next
03.04.2020 - 03.04.2020 Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.03.2020 next
16.04.2020 - 17.04.2020 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
09.04.2020 next
15.05.2020 - 15.05.2020 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.05.2020 next
19.05.2020 - 19.05.2020 Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.05.2020 next
20.05.2020 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
13.05.2020 next
03.06.2020 - 03.06.2020 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
27.05.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 Rozhodovanie o nároku a výške trov konania, zmluvná pokuta, úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka, uzatváranie zmlúv. Vybrané otázky CSP (podania, lehoty, zákonná a sudcovská koncentrácia konania, predbežné prejednanie sporu). Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
16.06.2020 - 17.06.2020 Praktický sprievodca obchodným právom (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
09.06.2020

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.