Verejné kurzy PRÁVO A LEGISLATÍVA

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
02.04.2020 Online kurz Tvorba zmlúv v právnej angličtine pre právnikov (nultá časť - ochutnávka) JUDr. Juraj Kotrusz ONLINE 0,00 Eur
(s DPH)
02.04.2020 next
15.05.2020 - 15.05.2020 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.05.2020 next
19.05.2020 - 19.05.2020 Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.05.2020 next
20.05.2020 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
13.05.2020 next
03.06.2020 - 03.06.2020 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
27.05.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 Rozhodovanie o nároku a výške trov konania, zmluvná pokuta, úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka, uzatváranie zmlúv. Vybrané otázky CSP (podania, lehoty, zákonná a sudcovská koncentrácia konania, predbežné prejednanie sporu). Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
16.06.2020 - 17.06.2020 Praktický sprievodca obchodným právom (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
09.06.2020
facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.