Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
16.01.2023 - 16.01.2023 WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
09.01.2023 next
17.01.2023 - 17.01.2023 Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
10.01.2026 next
18.01.2023 - 18.01.2023 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
11.01.2023 next
19.01.2023 - 19.01.2023 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
12.01.2023 next
20.01.2023 - 20.01.2023 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
13.01.2023 next
23.01.2023 - 23.01.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
16.01.2023 next
24.01.2023 - 24.01.2023 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
17.01.2023 next
25.01.2023 - 25.01.2023 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
18.01.2023 next
26.01.2023 - 26.01.2023 Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
19.01.2023 next
27.01.2023 - 27.01.2023 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
20.01.2023 next
30.01.2023 - 30.01.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
23.01.2023 next
31.01.2023 - 31.01.2023 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
01.02.2023 - 01.02.2023 Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
25.01.2022 next
02.02.2023 - 02.02.2023 Komunikácia pod stresom a krízová komunikácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
26.01.2023 next
07.02.2023 - 07.02.2023 Ako si zlepšiť úroveň vlastnej motivácie (prostredníctvom arteterapie) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
31.01.2023 next
09.02.2023 - 09.02.2023 Rozvoj komunikačných zručností pre manažérov - efektívna komunikácia pre pokročilých Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
02.02.2023 next
10.02.2023 - 10.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
03.02.2023 next
13.02.2023 - 13.02.2023 Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
06.02.2023 next
14.02.2023 - 14.02.2023 Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
07.02.2023 next
15.02.2023 - 15.02.2023 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
08.02.2023 next
17.02.2023 - 17.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
10.02.2023 next
23.02.2023 - 23.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívne DELEGOVANIE Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
16.02.2023 next
24.02.2023 - 24.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
17.02.2023 next
27.02.2023 - 27.02.2023 WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
20.02.2023 next
facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.