Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
23.06.2022 - 23.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Reforma súdnej mapy JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
16.06.2022 next
23.06.2022 - 23.06.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority Ing. Ľubica Karetková Naživo online 120,00 Eur
(s DPH)
16.06.2022 next
24.06.2022 - 24.06.2022 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
17.06.2022 next
28.06.2022 - 28.06.2022 Uzatváranie obchodných zmlúv v právnickej angličtine ( Law of Contracts in Legal English) JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
21.06.2022 next
28.06.2022 - 28.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.06.2022 next
29.06.2022 - 29.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
22.06.2022 next
30.06.2022 - 30.06.2022 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
23.06.2022 next
05.07.2022 - 05.07.2022 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Senec 156,00 Eur
(s DPH)
28.06.2022 next
06.07.2022 - 06.07.2022 Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Senec 156,00 Eur
(s DPH)
29.06.2022 next
13.07.2022 - 13.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
06.07.2022 next
19.07.2022 - 19.07.2022 Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
12.07.2022 next
20.07.2022 - 20.07.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
13.07.2022 next
21.07.2022 - 21.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Naživo online 144,00 Eur
(s DPH)
14.07.2022 next
26.07.2022 - 26.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
19.07.2022 next
27.07.2022 - 27.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
20.07.2022 next
28.07.2022 - 28.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.07.2022 next
13.09.2022 - 13.09.2022 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
06.09.2022 next
14.09.2022 - 14.09.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
07.09.2022 next
15.09.2022 - 15.09.2022 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
08.09.2022 next
20.09.2022 - 20.09.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
13.09.2022 next
22.09.2022 - 22.09.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
15.09.2022 next
27.09.2022 - 27.09.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
20.09.2022 next
28.09.2022 - 28.09.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
21.09.2022 next
29.09.2022 - 29.09.2022 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
22.09.2022 next
facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.