Detail semináru / školenia

KONFERENCIA Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxe

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
16.06.2015 KONFERENCIA Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxe Kolektív lektorov Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 16.06.2015 09:00
Miesto konania

Hotel Saffron - Business & Congress Hotel, www.hotelsaffron.sk

Lektor Kolektív lektorov

Stiahnite si pozvánku v pdf: http://bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/Konkurz a reštrukturalizácia.pdf

KTO JE KTO (prehľad spíkrov) v pdf:  http://www.bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/KTO JE KTO - vystupujuci na konferencii Konkurz a restrukturalizacia, 16-6-2015.pdf

Prihláška v pdf:  http://bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/Prihláška Konferencia konkurz a rešt.pdf

PRIHÁSTE SA ONLINE

*Počet pridelených kreditných bodov pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie: 6

*Podľa § 9 od. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie kreditné body priradené k jednotlivému podujatiu získa ten správca, ktorý sa podujatia zúčastní.

Partneri konferencie

 

       

 

            

 

   

 

    

 

Vývoj udalostí, ktoré podnietili rozsiahle zmeny v  legislatívnej úprave konkurzov a reštrukturalizácií, siaha až do roku 2009, kedy v dôsledku globálnej hospodárskej krízy dramaticky stúpol počet vyhlásených konkurzov na Slovensku. Aktuálne problémy, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú, vytvárajú príležitosť nastaviť vzájomne účinné a funkčné legislatívne normy konkurzného práva. Na otázky, aké sú ich nové pravidlá a možnosti, sa zameria skupina odborníkov zo Slovenska i Čiech, ktorí k danej problematike pristupujú z rôznych strán. Cieľom tohto podujatia je vytvoriť otvorený priestor na zdieľanie ich vedomostí, bohatých pracovných skúseností a vzájomnú diskusiu všetkých zúčastnených.

O čom budú prednášajúci hovoriť?

► Nové pravidlá v konkurzoch a reštrukturalizáciách. JUDr. Branislav Popíšil (Pospíšil & Partners, k.s.)

► Nové možnosti českého insolvenčného práva (testy insolvencie, nové pravidlá správy korporácií, veriteľské varianty reorganizácie). JUDr. Michal Žižlavský (Žižlavský advokátska kancelária, s.r.o.)

► Čo môže legislatíva urobiť pre ochranu veriteľov insolventných spoločností? JUDr. Martin Maliar (MS SR)

► Obsahové náležitosti reštrukturalizačného plánu a ich kontrolné mechanizmy z pohľadu veriteľa + aplikačné problémy v praxi. JUDr. Ing. Veronika Škodová (ŠKODA LEGAL, s.r.o.)

► Kapitalizácia pohľadávok ako reštrukturalizačná metóda. JUDr. Miroslav Duračinský (Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.)

HARMONOGRAM:

08.00 – 09.00 – registrácia účastníkov s občerstvením
09.00 – 11.15 – prednáška
11.15 – 12.15 – obed
12.15 – 14.15 – prednáška
14.15 – 14.45 – prestávka s občerstvením
14.45 – 15.45 – prednáška
15.45                – záver konferencie

Cieľová skupina

Konferencia je pripravená pre širokú odbornú verejnosť – právnikov, advokátov, konkurzných správcov, ekonómov, účtovníkov, daňových poradcov a pracovníkov štátnej správy.

Miesto a čas konania

16. JÚN 2015 | Hotel Saffron, Školská 5, 811 07 Bratislava

Ďalšie informácie Vám poskytneme na číslach 02/20200078, 0905172880, alebo ich nájdete s možnosťou registrácie na konferenciu na stránke http://www.vzdelavame.sk

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite online prihlášku tu. Prihlásiť sa tiež môžete emailom na bpm@bpm-educat.com, faxom na číslo:  02/3320 4686  alebo na adresu: BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01Po prijatí prihlášky Vám potvrdíme registráciu účastníka na zadanú kontaktnú emailovú adresu.

Uzávierka prihlášok: 9. jún 2015*

*Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti.

Účastnícky poplatok: 144 Eur (s DPH)/1 účastníka

Zľava pri registrácii     

  • 2  účastníkov z jednej spoločnosti                       5 % zľava
  • 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti                 10 % zľava
  • 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti             15 % zľava

Účastnícky poplatok zahŕňa: vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, teplé a studené nápoje, obed. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku zahrnuté.

Storno poplatok:  30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 21 - 14 dní pred  dňom konferencie, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 13 - 7 dní pred dňom konferencie. V prípade stornovania prihlášky 6 a menej dní pred začatím konferencie účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare 16062015. Po obdržaní platby na náš účet Vám zašleme daňový doklad o uhradení účastníckeho poplatku poštou, v prípade potreby aj emailom. Platbu účastníckeho poplatku je možné zrealizovať len prevodom alebo vkladom na účet. Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie. V prípade, že účastník neuhradí poplatok včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať účastníku prihlášku. Sedem dní pred konaním konferencie Vám zašleme podrobné organizačné pokyny a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí emailom.

Počet pridelených kreditných bodov: 6

*Podľa § 9 od. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie kreditné body priradené k jednotlivému podujatiu získa ten správca, ktorý sa podujatia zúčastní.

 

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, 811 07 Bratislava, tel: 02/212 993 01, http://www.hotelsaffron.sk/

Registrácia účastníkov začína o 8:00 hod., odborný program o 9:00 hod. a ukončenie konferencie  je  plánované o 16:00 hod.  

BPM Slovakia, s.r.o. ako organizátor konferencie si vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie.  V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.  Kontaktná a fakturačná adresa organizátora: BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01. tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK  2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.