Detail semináru / školenia

Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
04.12.2015 Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.11.2015 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 04.12.2015 09:30
Miesto konania

Business Centre Matador

Bojnická 3

BratislavaLektor JUDr. Juraj Kotrusz
Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 04122015. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

Zľava pri registrácii:
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava
Registrácia účastníkov začína o 9:00 hod., odborný program o 9:30 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Storno poplatok:
30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.
V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.


Inštrukcie k miestu konania

Školenie sa uskutoční v kongresových priestoroch nového Business Centra MATADOR, Bojnícka ul. č. 3 v Bratislave so začiatkom o 9:30 hod. a plánovaným ukončením o 14:30 hod. počas obidvoch dní. Pre účastníkov je pripravené káva, čaj, nealko, občerstvenie a obed.  Parkovanie je pre účastníkov seminára zabezpečené v areáli business centra MATADOR zdarma.

Nové priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest. Obedové menu si môžete vychutnať na prízemí centra v príjemných priestoroch reštaurácie s vonkajšou terasou. Všetky priestory business centra sú klimatizvané s dostatkom denného svetla.

  

 

  

 

 

Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

   

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

 

 

Kontaktná a fakturačná adresa je:
BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B


 

 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v PDF formáte tu.

 

Obsah seminára:

a) Všeobecné predpoklady

- právna úprava bezdôvodného obohatenia v slovenskom práve a medzinárodnom práve

- vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri inštitúte bezdôvodného obohatenia

- základné predpoklady vzniku nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia

 b) Pojem bezdôvodného obohatenia

- skutkové podstaty bezdôvodného obohatenia

- bezdôvodné obohatenie v prípade odstúpenia od zmluvy

- rozsah bezdôvodného obohatenia, ktoré sa má vydať

 c) Otázky súvisiace s bezdôvodným obohatením

- premlčanie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia

- vzťah zodpovednosti za škodu a bezdôvodného obohatenia

- dobromyseľnosť a jej vplyv na rozsah bezdôvodného obohatenia, ktoré sa má vydať

 

JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre. Popri advokátskej praxi sa venuje výučbe anglického jazyka pre právnu prax  a odborným prekladom v anglickom jazyku. Je tiež externým členom Katedry medzinárodného práva a Európskeho práva PF Trnavskej univerzity, na ktorej získal titul doktora práv z odboru medzinárodné právo.  Okrem právnej praxe sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti,  je zakladateľom a tvorcom Elektronickej databázy informácií o Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru - CISG Slovakia a národným korešpondentom SR pre UNCITRAL.

Čo sa Vám na seminári najviac páčilo? (vyberáme z Vašich dotazníkov)

"profesná zdatnosť lektora, jeho schopnosť jasného a zrozumiteľného výkladu témy seminára s využitím rozsiahlej judikatúry, jeho ochota diskutovať a odpovedať na položené otázky, skvelý odborný výklad seminára a prehľad lektora, aktuálna judikatúra, ústretový prístup, odpovede na otázky"


Cieľová skupina:
Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkov štátnej správy.

facebook    facebook ©2015    BPM Slovakia, s.r.o.