Detail semináru / školenia

Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z.

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

Videokurz online

Lektor JUDr. Juraj Kotrusz

Vítame Vás na videokurze  Home-office a jeho právna úprava, na ktorom sa dozviete aktuálne informácie o právnej úprave home-officu -  domáckej práce a telepráce s účinnosťou od 1. 3. 2021 (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z.).

Obsah:

a) Právna úprava

- právna úprava v Zákonníku práce a prijaté zmeny účinné od 01.01.2021

- domácka práca a telepráca a ich rozdiely

- pracovný poriadok, vnútropodnikové smernice a ich pôsobnosť

b) Home-office ako trvalý spôsob výkonu práce

- osobitosti pracovnej zmluvy pri domáckom výkone práce

- zabezpečovanie pracovných podmienok a pracovných pomôcok

- pracovný čas a nadčasy, dostupnosť zamestnanca zamestnávateľovi

c) Home-office ako riešenie mimoriadnych situácií (počas núdzového stavu)

- prechod z výkonu práce na pracovisku na home-office a naspäť

- podmienky nariadenia home-office a jeho obmedzenia

- prekážky v práci a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prihlásením sa na kurz získate prezentáciu a videoškolenie, ktoré si môžete pozrieť  časovo neobmedzene, kedykoľvek a kdekoľvek.

Dĺžka videoškolenia: 2 hod. 58 min.

Pre viacerých záujemcov z jednej spoločnosti ponúkame individuálne zľavy.

Pozrite si ukážku:

Lektor:

 

 

JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia - školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

 

 

Cieľová skupina:
Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov, právnikov firiem, spoločností, zamestnávateľov, personalistov, pracovníkov HR oddelení, štátnych inštitúcií a ministerstiev.

Čo sa na seminári najviac páčilo (z Vašich dotazníkov):

" pripravenosť školiteľa, jeho odboná úroveň, vrátane poskytnutého materiálu, ktorý bude výbornou pomôckou pre ďalšiu prax. Bola som milo pripravená školením ako takým, ako aj organizáciou - obe časti považujem za nadštandardné"

"spôsob prezentácie, odprezentované tie najpodstatnejšie a zaujímavé informácie odbornosť prednášajúceho, viac zamerané prakticky ako teoreticky, personál, priestory"

"osobitne by som vyzdviholkvalifikovanosť  lektora, kvalitu spracovania prezentácie a jej prehľadnosť"

"organizačné zabezpečenie a starostlivosť o účastníkov seminára"

"logické členenie prezentácie"

"aktuálnosť, lektor"

"prístup personálu + otvorenosť a príjemnosť prednášky"

"lektor a vysoká odbornosť"

 facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.