Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
09.05.2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016 JUDr. Juraj Palúš Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
02.05.2016 next
11.05.2016 - 12.05.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
04.05.2016 next
16.05.2016 AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE I. Jaroslav Dodok Bratislava 78,00 Eur
(s DPH)
09.05.2016 next
17.05.2016 Zmenková novela OSP účinná od 23.12.2015 a zásadne zmeny v spotrebiteľských úveroch JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.05.2016 next
19.05.2016 - 20.05.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
12.05.2016 next
24.05.2016 Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
17.05.2016 next
25.05.2016 Správny súdny poriadok JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
18.05.2016 next
26.05.2016 - 27.05.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Košice 192,00 Eur
(s DPH)
19.05.2016 next
27.05.2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1.7.2016 JUDr. Juraj Palúš Košice 120,00 Eur
(s DPH)
22.05.2016 next
30.05.2016 - 31.05.2016 TRÉNING PREDAJNÝCH ZRUČNOSTÍ A PSYCHOLÓGIA PREDAJA Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
23.05.2016 next
31.05.2016 Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
24.05.2016 next
01.06.2016 - 02.06.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
25.05.2016 next
03.06.2016 Novela zákona o mediácii a jej aplikačné dôsledky pre výkon JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.05.2016 next
06.06.2016 AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE I. Jaroslav Dodok Bratislava 78,00 Eur
(s DPH)
30.05.2016 next
07.06.2016 AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE II. Jaroslav Dodok Bratislava 78,00 Eur
(s DPH)
31.05.2016 next
08.06.2016 Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
01.06.2016 next
09.06.2016 - 10.06.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
02.06.2016 next
13.06.2016 Právne úskalia e-shopov - alebo na čo si dať pozor pri prevádzke e-shopu JUDr. Barbora Lániková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
06.06.2016 next
14.06.2016 - 15.06.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
07.06.2016 next
16.06.2016 Internetový predaj - povinnosti predávajúceho pri predaji na diaľku a práva spotrebiteľa Mgr. Martin Biskupič Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
09.06.2016 next
17.06.2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016 JUDr. Juraj Palúš Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.06.2016 next
20.06.2016 Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2016) JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.06.2016 next
20.06.2016 AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE II. Jaroslav Dodok Bratislava 78,00 Eur
(s DPH)
13.06.2016 next
21.06.2016 - 22.06.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
14.06.2016 next
facebook    facebook ©2016    BPM Slovakia, s.r.o.