Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Online kurz Tvorba zmlúv v právnej angličtine pre právnikov JUDr. Juraj Kotrusz ONLINE 250,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz na stiahnutie Emočná inteligencia a jej význam v našom živote Ing. Ľubica Karetková ONLINE 36,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz na stiahnutie Ako si udržať a zvýšiť osobnú efektivitu pri práci z domu (Home office time management) Ing. Ľubica Karetková ONLINE 36,00 Eur
(s DPH)
- next
04.06.2020 - 05.06.2020 WEBINAR Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
02.06.2020 next
04.06.2020 - 04.06.2020 WEBINAR Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 198,00 Eur
(s DPH)
28.05.2020 next
05.06.2020 - 05.06.2020 WEBINAR Asertivita v komunikácii a práci manažéra Ing. Ľubica Karetková ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
29.05.2020 next
09.06.2020 - 09.06.2020 WEBINAR Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
02.06.2020 next
10.06.2020 - 10.06.2020 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.06.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 WEBINAR Rozhodovanie o nároku a výške trov konania, zmluvná pokuta, úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka, uzatváranie zmlúv. Vybrané otázky CSP (podania, lehoty, zákonná a sudcovská koncentrácia konania, predbežné prejednanie sporu). Mgr. Maroš Fekete ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 WEBINAR Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
12.06.2020 - 12.06.2020 WEBINAR Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
05.06.2020 next
15.06.2020 - 15.06.2020 WEBINAR Budovanie odolnosti pri zvládaní záťažových situácií a schopnosti prijať zmeny (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
10.06.2020 next
17.06.2020 - 17.06.2020 WEBINAR Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
17.06.2020 next
19.06.2020 - 19.06.2020 WEBINAR (Online) Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
23.06.2020 - 23.06.2020 WEBINAR (Online) Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
24.06.2020 - 24.06.2020 WEBINAR Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger WEBINAR ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
17.06.2020 next
25.06.2020 - 26.06.2020 Efektívna komunikácia, riešenie konfliktov a prezentačné zručnosti pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Vysoké Tatry 240,00 Eur
(s DPH)
18.06.2020 next
30.06.2020 - 30.06.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Košice 144,00 Eur
(s DPH)
23.06.2020 next
07.07.2020 - 07.07.2020 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
01.07.2020 next
09.07.2020 - 09.07.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
02.07.2020 next
14.07.2020 - 14.07.2020 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.07.2020 next
16.07.2020 - 16.07.2020 Ubráňte sa manipulácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
09.07.2020 next
04.08.2020 - 05.08.2020 WEBINAR Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková WEBINAR ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
28.07.2020 next
10.09.2020 - 11.09.2020 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Vysoké Tatry 240,00 Eur
(s DPH)
03.09.2020 next
facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.