Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
22.01.2019 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
15.01.2019 next
24.01.2019 „Inovatívny manažér“ – tréning inovácie a kreativity Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
17.01.2019 next
29.01.2019 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
22.01.2019 next
31.01.2019 Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
24.01.2019 next
20.02.2019 Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov JUDr. Marek Valachovič Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
13.02.2019 next
13.03.2019 Konferencia Quo vadis obchodné právo? (3. ročník) kolektív lektorov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
01.03.2019 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.