Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
25.07.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
- next
26.07.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
05.09.2018 Právne vzťahy k nehnuteľnostiam JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.08.2018 next
12.09.2018 Emocionálne kompetencie manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
05.09.2018 next
14.09.2018 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.09.2018 next
20.09.2018 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Senec 198,00 Eur
(s DPH)
13.09.2018 next
25.09.2018 Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
18.09.2018 next
26.09.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
19.09.2018 next
28.09.2018 Workshop k aktuálnym otázkam súdneho konania Mgr. Maroš Fekete Bratislava 72,00 Eur
(s DPH)
20.09.2018 next
03.10.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
26.09.2018 next
04.10.2018 - 05.10.2018 Efektívne vedenie ľudí na diaľku Ing. Ľubica Karetková Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
28.09.2018 next
09.10.2018 Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
02.10.2018 next
10.10.2018 Osobný bankrot - aktuálne otázky JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 72,00 Eur
(s DPH)
03.10.2018 next
10.10.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
03.10.2018 next
17.10.2018 - 18.10.2018 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností Ing. Ľubica Karetková Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
10.10.2018 next
24.10.2018 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.10.2018 next
06.11.2018 KONFERENCIA k právam spotrebiteľa vo finančných službách (5.ročník) Kolektív lektorov Bratislava 102,00 Eur
(s DPH)
30.10.2018 next
14.11.2018 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
07.11.2018 next
20.11.2018 Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.11.2018 next
21.11.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.11.2018 next
27.11.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
29.11.2018 - 30.11.2018 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Senec 240,00 Eur
(s DPH)
22.11.2018 next
04.12.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.