Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
09.02.2016 Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
10.02.2016 Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
11.02.2016 - 12.02.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
16.02.2016 Právo vecného bremena - aktuálne otázky JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
09.02.2016 next
17.02.2016 Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.02.2016 next
18.02.2016 - 19.02.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
11.02.2016 next
02.03.2016 - 03.03.2016 Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
24.02.2016 next
04.03.2016 Praktické otázky uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi založenými na poslednej judikatúre (zmluva o dielo, kúpna zmluva) + vybrané problémy konania súdu a procesných povinností účastníkov konania Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
25.02.2016 next
07.03.2016 - 08.03.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
29.02.2016 next
09.03.2016 Protikorupčný systém na pracovisku - nové povinnosti zamestnávateľa a ochrana osobných údajov JUDr. Zdenka Lániková, JUDr. Barbora Lániková Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
02.03.2016 next
10.03.2016 - 11.03.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
03.03.2016 next
14.03.2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016 JUDr. Juraj Palúš Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.03.2016 next
17.03.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva (prvý prednáškový deň) JUDr. Juraj Kotrusz Terchová 96,00 Eur
(s DPH)
10.03.2016 next
18.03.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva (druhý prednáškový deň) JUDr. Juraj Kotrusz Terchová 96,00 Eur
(s DPH)
10.03.2016 next
21.03.2016 - 22.03.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
14.03.2016 next
05.04.2016 Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.03.2016 next
06.04.2016 Právo pre prevádzkovateľov internetových obchodov JUDr. Barbora Lániková Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
30.03.2016 next
07.04.2016 Základy spotrebiteľského práva Mgr. Martin Biskupič Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
31.03.2016 next
08.04.2016 Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
01.04.2016 next
11.04.2016 - 12.04.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
04.04.2016 next
15.04.2016 Praktické otázky uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi založenými na poslednej judikatúre (zmluva o dielo, kúpna zmluva) + vybrané problémy konania súdu a procesných povinností účastníkov konania Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
08.04.2016 next
19.04.2016 - 20.04.2016 Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
12.04.2016 next
21.04.2016 - 22.04.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
14.04.2016 next
25.04.2016 Novela zákona o mediácii a jej aplikačné dôsledky pre výkon JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
18.04.2016 next
facebook    facebook ©2016    BPM Slovakia, s.r.o.