Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
23.10.2018 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
- next
25.10.2018 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
- next
26.10.2018 Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212/2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 84,00 Eur
(s DPH)
- next
06.11.2018 KONFERENCIA k právam spotrebiteľa vo finančných službách (5.ročník) - Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurokonformný výklad. Kolektív lektorov Bratislava 102,00 Eur
(s DPH)
23.10.2018 next
08.11.2018 Odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľností JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
01.11.2018 next
09.11.2018 Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
02.11.2018 next
12.11.2018 Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212/2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 84,00 Eur
(s DPH)
05.11.2018 next
13.11.2018 Zmluvy podľa autorského zákona JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.11.2018 next
19.11.2018 Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
12.11.2018 next
20.11.2018 Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.11.2018 next
21.11.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.11.2018 next
22.11.2018 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
15.11.2018 next
23.11.2018 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
16.11.2018 next
26.11.2018 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
19.11.2018 next
27.11.2018 Právne aspekty online marketingu JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
27.11.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
28.11.2018 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2018 next
29.11.2018 Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
22.11.2018 next
30.11.2018 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
23.11.2018 next
01.12.2018 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (sobota) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
24.11.2018 next
03.12.2018 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.11.2018 next
04.12.2018 Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
04.12.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
05.12.2018 Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.11.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.