Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
30.05.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
30.05.2018 next
31.05.2018 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
31.05.2018 next
01.06.2018 Právne aspekty online marketingu JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
01.06.2018 next
01.06.2018 Právne minimum pre manažérov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
25.05.2018 next
05.06.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
29.05.2018 next
06.06.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
30.05.2018 next
07.06.2018 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
02.06.2017 next
08.06.2018 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.06.2018 next
12.06.2018 Ako jednať s rôznymi typmi ľudí Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
05.06.2018 next
13.06.2018 Konferencia - Quo vadis pracovné právo? Riadiaci pracovníci a členovia orgánov obchodných spoločností z pohľadu pracovného práva Kolektív lektorov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
06.06.2018 next
13.06.2018 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.06.2018 next
15.06.2018 Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie neverbálnej komunikácie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
08.06.2018 next
19.06.2018 Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.06.2018 next
20.06.2018 Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi JUDr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.06.2018 next
20.06.2018 Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu organizácie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
13.06.2018 next
21.06.2018 - 22.06.2018 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností Ing. Ľubica Karetková Senec 288,00 Eur
(s DPH)
14.06.2018 next
26.06.2018 - 27.06.2018 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
19.06.2018 next
27.06.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
20.06.2018 next
28.06.2018 Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere, zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.06.2018 next
10.07.2018 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.07.2018 next
11.07.2018 - 11.07.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Senec 96,00 Eur
(s DPH)
04.07.2018 next
12.07.2018 Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.07.2018 next
17.07.2018 - 17.07.2018 Asertivita v komunikácii a práci manažéra Ing. Ľubica Karetková Senec 144,00 Eur
(s DPH)
10.07.2018 next
25.07.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
18.07.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.