Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
24.01.2017 Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z.z. v s účinnosťou od 1. 2. 2017 JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
26.01.2017 - 27.01.2017 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
19.01.2017 next
31.01.2017 Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
24.01.2017 next
02.02.2017 - 03.02.2017 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
26.01.2017 next
07.02.2017 Správna žaloba JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
31.01.2017 next
08.02.2017 Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a prepúšťaní zamestnancov Mgr. Dušan Nitschneider Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
01.02.2017 next
09.02.2017 - 10.02.2017 Určovanie právomoci súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom (2 dni) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
02.02.2017 next
14.02.2017 Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od 1. 3. 2017) JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.02.2017 next
15.02.2017 KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? (aplikačné problémy v obchodnom práve - aktuálne otázky) Kolektív lektorov Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
31.01.2017 next
16.02.2017 - 17.02.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
09.02.2017 next
27.02.2017 - 28.02.2017 Anglická terminológia súdneho konania JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
20.02.2017 next
02.03.2017 - 03.03.2017 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
24.02.2017 next
06.03.2017 Nesprávne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou JUDr. Vladimír Volčko Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.02.2017 next
08.03.2017 - 09.03.2017 TRÉNING PREDAJNÝCH ZRUČNOSTÍ A PSYCHOLÓGIA PREDAJA Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
01.03.2017 next
08.03.2017 Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
01.03.2017 next
13.03.2017 Platobný rozkaz JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
06.03.2017 next
14.03.2017 Základy právnej úpravy obchodno - záväzkových vzťahov a uzatvárania obchodných zmlúv pre neprávnikov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
07.03.2017 next
16.03.2017 KONFERENCIA: Právne vzťahy k nehnuteľnostiam - aktuálne otázky aplikačnej praxe Kolektív lektorov Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
09.03.2017 next
22.03.2017 Softverové právo JUDr. Adriana Tomanová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
15.03.2017 next
23.03.2017 - 24.03.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
16.03.2017 next
28.03.2017 Podielové spoluvlastníctvo JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
21.03.2017 next
30.03.2017 - 31.03.2017 Podnikateľské právo pre manažérov – právne aspekty podnikania v Slovenskej republiky JUDr. Juraj Kotrusz Senec 336,00 Eur
(s DPH)
23.03.2017 next
04.04.2017 Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.03.2017 next
05.04.2017 - 06.04.2017 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
29.03.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.