Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
26.04.2019 Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.04.2019 next
29.04.2019 Konferencia Quo vadis obchodné právo? (3. ročník) kolektív lektorov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
29.04.2019 next
09.05.2019 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
02.05.2019 next
10.05.2019 Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Senec 96,00 Eur
(s DPH)
03.05.2019 next
14.05.2019 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.05.2019 next
15.05.2019 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.05.2019 next
15.05.2019 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
08.05.2019 next
16.05.2019 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
09.05.2019 next
17.05.2019 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
10.05.2019 next
17.05.2019 Ubráňte sa manipulácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 99,00 Eur
(s DPH)
10.05.2019 next
21.05.2019 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.05.2019 next
22.05.2019 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
15.05.2019 next
22.05.2019 Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom, psychológia predaja a uzatváranie obchodu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
15.05.2019 next
23.05.2019 - 24.05.2019 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
16.05.2019 next
23.05.2019 Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
16.05.2019 next
24.05.2019 Time management - ako si zvýšiť a udržať osobnú produktivitu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.05.2019 next
28.05.2019 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.05.2019 next
28.05.2019 „Inovatívny manažér“ – tréning inovácie a kreativity Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
21.05.2019 next
30.05.2019 Právo vecného bremena - aktuálne otázky JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.05.2019 next
31.05.2019 Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
24.05.2019 next
04.06.2019 Manažment reklamácií - ako efektívne odpovedať na sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
28.05.2019 next
05.06.2019 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
29.05.2019 next
06.06.2019 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
30.05.2019 next
06.06.2019 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
30.05.2019 next
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.