Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
02.04.2020 Online kurz Tvorba zmlúv v právnej angličtine pre právnikov (nultá časť - ochutnávka) JUDr. Juraj Kotrusz ONLINE 0,00 Eur
(s DPH)
02.04.2020 next
12.05.2020 - 12.05.2020 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.05.2020 next
13.05.2020 - 13.05.2020 Ubráňte sa manipulácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.05.2020 next
14.05.2020 - 14.05.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.05.2020 next
15.05.2020 - 15.05.2020 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.05.2020 next
15.05.2020 - 15.05.2020 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.05.2020 next
19.05.2020 - 19.05.2020 Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.05.2020 next
20.05.2020 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
13.05.2020 next
21.05.2020 - 21.05.2020 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.05.2020 next
26.05.2020 - 26.05.2020 Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
19.05.2020 next
27.05.2020 - 28.05.2020 Vodcovstvo/Leadership - pre začínajúcich lídrov Ing. Ľubica Karetková Senec 360,00 Eur
(s DPH)
20.05.2020 next
29.05.2020 - 29.05.2020 Reštartujte svoju kreativitu - tvorivé laboratórium (nielen) pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
22.05.2020 next
03.06.2020 - 03.06.2020 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
27.05.2020 next
04.06.2020 - 04.06.2020 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
28.05.2020 next
05.06.2020 - 05.06.2020 Asertivita v komunikácii a práci manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
29.05.2020 next
09.06.2020 - 09.06.2020 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
02.06.2020 next
10.06.2020 - 10.06.2020 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.06.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 Rozhodovanie o nároku a výške trov konania, zmluvná pokuta, úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka, uzatváranie zmlúv. Vybrané otázky CSP (podania, lehoty, zákonná a sudcovská koncentrácia konania, predbežné prejednanie sporu). Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
12.06.2020 - 12.06.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.06.2020 next
16.06.2020 - 17.06.2020 Praktický sprievodca obchodným právom (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
09.06.2020 next
25.06.2020 - 26.06.2020 Efektívna komunikácia, riešenie konfliktov a prezentačné zručnosti pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Vysoké Tatry 240,00 Eur
(s DPH)
18.06.2020 next
30.06.2020 - 30.06.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Košice 144,00 Eur
(s DPH)
23.06.2020 next
10.09.2020 - 11.09.2020 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Vysoké Tatry 240,00 Eur
(s DPH)
03.09.2020 next
facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.