Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
22.08.2017 Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
22.08.2017 Prezentujte s istotou Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
- next
24.08.2017 - 25.08.2017 Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
24.08.2017 Ubráňte sa manipulácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
17.08.2017 next
06.09.2017 Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
30.08.2017 next
07.09.2017 Právne vzťahy k nehnuteľnostiam JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
31.08.2017 next
08.09.2017 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
01.09.2017 next
12.09.2017 - 13.09.2017 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
05.09.2017 next
12.09.2017 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
05.09.2017 next
19.09.2017 Zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
12.09.2017 next
20.09.2017 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.09.2017 next
21.09.2017 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
14.09.2017 next
22.09.2017 Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
15.09.2017 next
26.09.2017 - 27.09.2017 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
19.09.2017 next
28.09.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
18.09.2017 next
29.09.2017 Ubráňte sa manipulácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
22.09.2017 next
03.10.2017 - 04.10.2017 Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
26.09.2017 next
04.10.2017 Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
27.09.2017 next
05.10.2017 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
28.09.2017 next
06.10.2017 Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa Obch. zákonníka a aktuálne problémy v oblasti záväzkov Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.09.2017 next
10.10.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
03.10.2017 next
11.10.2017 Náhrada škody v obchodnom práve JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
03.10.2017 next
12.10.2017 - 13.10.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Košice 240,00 Eur
(s DPH)
05.10.2017 next
13.10.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Košice 144,00 Eur
(s DPH)
06.10.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.
', 'http://bpm-educat.com'); ga('send', 'pageview');