Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
03.10.2017 - 04.10.2017 Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
04.10.2017 Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
05.10.2017 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
06.10.2017 Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa Obch. zákonníka a aktuálne problémy v oblasti záväzkov Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.09.2017 next
09.10.2017 Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
02.10.2017 next
10.10.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
03.10.2017 next
11.10.2017 Náhrada škody v obchodnom práve JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
03.10.2017 next
12.10.2017 - 13.10.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Košice 240,00 Eur
(s DPH)
05.10.2017 next
13.10.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Košice 144,00 Eur
(s DPH)
06.10.2017 next
14.10.2017 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Košice 60,00 Eur
(s DPH)
06.10.2017 next
16.10.2017 Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Košice 120,00 Eur
(s DPH)
09.10.2017 next
17.10.2017 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.10.2017 next
18.10.2017 Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
11.10.2017 next
19.10.2017 - 20.10.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
12.10.2017 next
19.10.2017 - 20.10.2017 Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
12.10.2017 next
23.10.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.10.2017 next
25.10.2017 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
18.10.2017 next
25.10.2017 Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
18.10.2017 next
26.10.2017 - 27.10.2017 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
19.10.2017 next
26.10.2017 Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
19.10.2017 next
27.10.2017 Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
20.10.2017 next
28.10.2017 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 60,00 Eur
(s DPH)
20.10.2017 next
06.11.2017 Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
30.10.2017 next
07.11.2017 - 08.11.2017 Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
31.10.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.
', 'http://bpm-educat.com'); ga('send', 'pageview');