Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
28.04.2017 Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxe JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
04.05.2017 Správny súdny poriadok JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.04.2017 next
10.05.2017 - 10.05.2017 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
03.05.2017 next
11.05.2017 Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od 1. 3. 2017) JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.05.2017 next
12.05.2017 Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového poriadku. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
05.05.2017 next
15.05.2017 - 16.05.2017 Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
08.05.2017 next
17.05.2017 POZITÍVNE MYSLENIE A SEBAMOTIVÁCIA Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
10.05.2017 next
17.05.2017 Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 JUDr. Alena Szalayová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.05.2017 next
18.05.2017 - 19.05.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
11.05.2017 next
22.05.2017 Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
15.05.2017 next
24.05.2017 Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi JUDr. Jaroslav Macek Bratislava 84,00 Eur
(s DPH)
17.05.2017 next
25.05.2017 Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017 JUDr. Mária Sumková, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
18.05.2017 next
26.05.2017 Zmluvy podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z. JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
19.05.2017 next
29.05.2017 Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou JUDr. Vladimír Volčko Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
22.05.2017 next
30.05.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
23.05.2017 next
30.05.2017 - 30.05.2017 Zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
23.05.2017 next
31.05.2017 Základy právnej úpravy obchodno - záväzkových vzťahov a uzatvárania obchodných zmlúv pre neprávnikov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
24.05.2017 next
01.06.2017 Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a prepúšťaní zamestnancov Mgr. Dušan Nitschneider Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
25.05.2017 next
02.06.2017 KONFERENCIA: Nové pravidlá zdaňovania právnických osôb v EÚ - aktuálne a pripravované legislatívne zmeny, nové výzvy a príležitosti Kolektív lektorov Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
26.05.2017 next
08.06.2017 - 09.06.2017 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Košice 192,00 Eur
(s DPH)
01.06.2017 next
13.06.2017 - 13.06.2017 Ubráňte sa manipulácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
06.06.2017 next
14.06.2017 Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.06.2017 next
15.06.2017 - 16.06.2017 Právne minimum pre manažérov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 336,00 Eur
(s DPH)
08.06.2017 next
19.06.2017 Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.,LLM. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
12.06.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.
', 'http://bpm-educat.com'); ga('send', 'pageview');