Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
05.09.2018 Právne vzťahy k nehnuteľnostiam JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.08.2018 next
12.09.2018 Emocionálne kompetencie manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
05.09.2018 next
14.09.2018 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.09.2018 next
20.09.2018 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Senec 198,00 Eur
(s DPH)
13.09.2018 next
25.09.2018 Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
18.09.2018 next
26.09.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
19.09.2018 next
28.09.2018 Workshop k aktuálnym otázkam súdneho konania Mgr. Maroš Fekete Bratislava 72,00 Eur
(s DPH)
20.09.2018 next
03.10.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
26.09.2018 next
04.10.2018 - 05.10.2018 Efektívne vedenie ľudí na diaľku Ing. Ľubica Karetková Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
28.09.2018 next
09.10.2018 Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018 JUDr. Jana Dráčová Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
02.10.2018 next
10.10.2018 Osobný bankrot - aktuálne otázky JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 72,00 Eur
(s DPH)
03.10.2018 next
10.10.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
03.10.2018 next
17.10.2018 - 18.10.2018 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností Ing. Ľubica Karetková Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
10.10.2018 next
24.10.2018 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.10.2018 next
30.10.2018 Zmluvy podľa autorského zákona JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.10.2018 next
06.11.2018 KONFERENCIA k právam spotrebiteľa vo finančných službách (5.ročník) Kolektív lektorov Bratislava 102,00 Eur
(s DPH)
30.10.2018 next
14.11.2018 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
07.11.2018 next
20.11.2018 Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.11.2018 next
21.11.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.11.2018 next
27.11.2018 Právne aspekty online marketingu JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
27.11.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
29.11.2018 - 30.11.2018 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Senec 240,00 Eur
(s DPH)
22.11.2018 next
04.12.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.