Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
20.02.2018 - 21.02.2018 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností Ing. Ľubica Karetková Bratislava 360,00 Eur
(s DPH)
- next
22.02.2018 - 23.02.2018 Aktuálne otázky a aplikačné problémy súdnej praxe po prijatí Civilného sporového poriadku Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
22.02.2018 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (večerný workshop) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
- next
27.02.2018 Elektronické katastrálne konanie JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.02.2018 next
28.02.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.02.2018 next
01.03.2018 Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa Obch. zákonníka a aktuálne problémy v oblasti záväzkov Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
22.02.2018 next
02.03.2018 Komunikačné zručnosti pre pokročilých Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
23.02.2018 next
07.03.2018 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Košice 60,00 Eur
(s DPH)
28.02.2018 next
12.03.2018 Osobný bankrot (aktuálne otázky novely konkurzného zákona s účinnosťou od 1. 3. 2017) JUDr. Martin Maliar Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.03.2018 next
13.03.2018 Zákonník práce – vybrané problémy JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.03.2018 next
13.03.2018 Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.03.2018 next
14.03.2018 Spoznaj práva svojho zákazníka JUDr. Martin Biskupič Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.03.2018 next
14.03.2018 - 15.03.2018 Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom, psychológia predaja a uzatváranie obchodu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
07.03.2018 next
15.03.2018 Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
08.03.2018 next
16.03.2018 Autorské zmluvné právo JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
09.03.2018 next
17.03.2018 Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri pohovore) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 84,00 Eur
(s DPH)
12.03.2018 next
19.03.2018 Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.03.2018 next
20.03.2018 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
13.03.2018 next
21.03.2018 Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
14.03.2018 next
22.03.2018 - 23.03.2018 Aktuálne otázky a aplikačné problémy súdnej praxe po prijatí Civilného sporového poriadku Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
15.03.2018 next
22.03.2018 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
15.03.2018 next
27.03.2018 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.03.2018 next
06.04.2018 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
29.03.2018 next
09.04.2018 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
02.04.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.