Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
30.05.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
30.05.2017 - 30.05.2017 Zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
23.05.2017 next
31.05.2017 Základy právnej úpravy obchodno - záväzkových vzťahov a uzatvárania obchodných zmlúv pre neprávnikov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
24.05.2017 next
01.06.2017 Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a prepúšťaní zamestnancov Mgr. Dušan Nitschneider Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
25.05.2017 next
08.06.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Košice 120,00 Eur
(s DPH)
01.06.2017 next
08.06.2017 - 09.06.2017 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Košice 192,00 Eur
(s DPH)
01.06.2017 next
13.06.2017 - 13.06.2017 Ubráňte sa manipulácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
06.06.2017 next
14.06.2017 Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.06.2017 next
15.06.2017 - 16.06.2017 Právne minimum pre manažérov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 336,00 Eur
(s DPH)
08.06.2017 next
19.06.2017 Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.,LLM. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
12.06.2017 next
20.06.2017 - 21.06.2017 Anglická terminológia súdneho konania JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
13.06.2017 next
20.06.2017 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
13.06.2017 next
21.06.2017 Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
14.06.2017 next
22.06.2017 - 23.06.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
15.06.2017 next
27.06.2017 - 28.06.2017 Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
20.06.2017 next
27.06.2017 Prezentujte s istotou Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
20.06.2017 next
11.07.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.07.2017 next
12.07.2017 Zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
05.07.2017 next
13.07.2017 Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
06.07.2017 next
18.07.2017 Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
11.07.2017 next
18.07.2017 Ubráňte sa manipulácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
11.07.2017 next
19.07.2017 - 19.07.2017 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
12.07.2017 next
20.07.2017 Prezentujte s istotou Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
13.07.2017 next
02.08.2017 Zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
26.07.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.
', 'http://bpm-educat.com'); ga('send', 'pageview');