Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
26.09.2017 - 27.09.2017 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
29.09.2017 Ubráňte sa manipulácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
22.09.2017 next
03.10.2017 - 04.10.2017 Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
26.09.2017 next
04.10.2017 Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
27.09.2017 next
05.10.2017 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
28.09.2017 next
06.10.2017 Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa Obch. zákonníka a aktuálne problémy v oblasti záväzkov Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.09.2017 next
09.10.2017 Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
02.10.2017 next
10.10.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
03.10.2017 next
11.10.2017 Náhrada škody v obchodnom práve JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
03.10.2017 next
12.10.2017 - 13.10.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Košice 240,00 Eur
(s DPH)
05.10.2017 next
13.10.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Košice 144,00 Eur
(s DPH)
06.10.2017 next
14.10.2017 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Košice 60,00 Eur
(s DPH)
06.10.2017 next
16.10.2017 Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Košice 120,00 Eur
(s DPH)
09.10.2017 next
17.10.2017 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.10.2017 next
18.10.2017 Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
11.10.2017 next
19.10.2017 - 20.10.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
12.10.2017 next
19.10.2017 - 20.10.2017 Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
12.10.2017 next
23.10.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.10.2017 next
25.10.2017 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
18.10.2017 next
25.10.2017 Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
18.10.2017 next
26.10.2017 - 27.10.2017 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
19.10.2017 next
26.10.2017 Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
19.10.2017 next
27.10.2017 Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
20.10.2017 next
28.10.2017 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 60,00 Eur
(s DPH)
20.10.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.
', 'http://bpm-educat.com'); ga('send', 'pageview');