Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
27.04.2018 Používanie autorských diel na internete JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
10.05.2018 Kúpna zmluva v obchodnej praxi JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.05.2018 next
11.05.2018 Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu organizácie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
04.05.2018 next
14.05.2018 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.05.2018 next
15.05.2018 Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.05.2018 next
16.05.2018 Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi JUDr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
09.05.2018 next
16.05.2018 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
09.05.2018 next
17.05.2018 - 18.05.2018 Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom, psychológia predaja a uzatváranie obchodu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
07.05.2018 next
22.05.2018 Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v AJ / Essentials of Slovak Business Law for Foreign Managers JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
15.05.2018 next
23.05.2018 Ochrana softveru a softverové zmluvy JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
16.05.2018 next
24.05.2018 Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.05.2018 next
25.05.2018 Vodcovské majstrovstvo Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
18.05.2018 next
29.05.2018 Komunikačné zručnosti pre pokročilých Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
22.05.2018 next
29.05.2018 Nájomná zmluva v obchodnej praxi JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.05.2018 next
30.05.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.05.2018 next
31.05.2018 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
24.05.2018 next
01.06.2018 Právne aspekty online marketingu JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.05.2018 next
01.06.2018 Právne minimum pre manažérov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
25.05.2018 next
06.06.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
30.05.2018 next
07.06.2018 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
02.06.2017 next
08.06.2018 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.06.2018 next
12.06.2018 Ako jednať s rôznymi typmi ľudí Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
05.06.2018 next
13.06.2018 Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.06.2018 next
15.06.2018 Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie neverbálnej komunikácie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
08.06.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.