Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
01.06.2016 - 02.06.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.06.2016 next
08.06.2016 Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
08.06.2016 next
09.06.2016 - 10.06.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
02.06.2016 next
13.06.2016 Právne úskalia e-shopov - alebo na čo si dať pozor pri prevádzke e-shopu JUDr. Barbora Lániková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
06.06.2016 next
16.06.2016 Internetový predaj - povinnosti predávajúceho pri predaji na diaľku a práva spotrebiteľa Mgr. Martin Biskupič Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
09.06.2016 next
17.06.2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016 JUDr. Juraj Palúš Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.06.2016 next
20.06.2016 Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2016) JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.06.2016 next
20.06.2016 AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE II. Jaroslav Dodok Bratislava 78,00 Eur
(s DPH)
13.06.2016 next
21.06.2016 - 22.06.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
14.06.2016 next
28.06.2016 - 29.06.2016 Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
21.06.2016 next
29.06.2016 Správny súdny poriadok JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
22.06.2016 next
30.06.2016 - 01.07.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
23.06.2016 next
07.07.2016 - 08.07.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
30.06.2016 next
14.07.2016 - 15.07.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
07.07.2016 next
10.08.2016 - 11.08.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
03.08.2016 next
23.08.2016 - 24.08.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
16.08.2016 next
06.09.2016 - 07.09.2016 Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a jeho aplikácia v praxi Mgr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Jana Kováčová Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
30.08.2016 next
22.09.2016 - 23.09.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
15.09.2016 next
04.10.2016 - 05.10.2016 TRÉNING PREDAJNÝCH ZRUČNOSTÍ A PSYCHOLÓGIA PREDAJA Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
27.09.2016 next
13.10.2016 Reklamačné konanie so zameraním na aplikačné problémy Mgr. Martin Biskupič Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
06.10.2016 next
14.10.2016 Nový autorský zákon JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.10.2016 next
20.10.2016 - 21.10.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
13.10.2016 next
10.11.2016 - 11.11.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
03.11.2016 next
25.11.2016 Zmluvy podľa nového autorského zákona JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
18.11.2016 next
facebook    facebook ©2016    BPM Slovakia, s.r.o.