Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
27.02.2020 - 27.02.2020 Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
- next
28.02.2020 - 28.02.2020 Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
28.02.2020 - 28.02.2020 !!!NOVINKA!!! Prekonávanie prekážok Ing. Ľubica Karetková Bratislava 5,00 Eur
(s DPH)
21.02.2020 next
03.03.2020 - 03.03.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.02.2020 next
04.03.2020 - 04.03.2020 Konflikty a spôsoby ich riešenia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.02.2020 next
05.03.2020 - 05.03.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.02.2020 next
06.03.2020 - 06.03.2020 Kataster - aktuálna judikatúra a prax JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
28.02.2020 next
20.03.2020 - 20.03.2020 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
13.03.2020 next
24.03.2020 - 24.03.2020 Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.03.2020 next
25.03.2020 - 25.03.2020 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
18.03.2020 next
26.03.2020 - 26.03.2020 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.03.2020 next
27.03.2020 - 27.03.2020 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.03.2020 next
27.03.2020 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
20.03.2020 next
31.03.2020 - 31.03.2020 Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
24.03.2020 next
01.04.2020 - 01.04.2020 Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.03.2020 next
02.04.2020 - 02.04.2020 Právo Európskej únie – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie právomoci a závažná judikatúra JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.03.2020 next
03.04.2020 - 03.04.2020 Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.03.2020 next
03.04.2020 - 03.04.2020 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
28.03.2020 next
04.04.2020 - 05.04.2020 Objavte svoje silné stránky a naplňte svoj potenciál (motivačný sebapoznávací kurz spojený s wellness) Ing. Ľubica Karetková Senec 288,00 Eur
(s DPH)
23.03.2020 next
16.04.2020 - 17.04.2020 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
09.04.2020 next
22.04.2020 - 22.04.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
15.04.2020 next
12.05.2020 - 12.05.2020 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.05.2020 next
13.05.2020 - 13.05.2020 Ubráňte sa manipulácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.05.2020 next
14.05.2020 - 14.05.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.05.2020 next
facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.