Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
22.11.2017 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
22.11.2017 Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
23.11.2017 - 24.11.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
23.11.2017 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
25.11.2017 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 60,00 Eur
(s DPH)
- next
27.11.2017 Náhrada škody v obchodnom práve JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
20.11.2017 next
27.11.2017 Ubráňte sa manipulácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
20.11.2017 next
28.11.2017 Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou JUDr. Vladimír Volčko Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
21.11.2017 next
29.11.2017 Skončenie pracovného pomeru a aktuálne otázky právnej praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.11.2017 next
30.11.2017 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
23.11.2017 next
30.11.2017 Prezentujte s istotou Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
23.11.2017 next
01.12.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.11.2017 next
04.12.2017 - 05.12.2017 Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
27.11.2017 next
05.12.2017 Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.11.2017 next
05.12.2017 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
28.11.2017 next
06.12.2017 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.11.2017 next
07.12.2017 Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa Obch. zákonníka a aktuálne problémy v oblasti záväzkov Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
30.11.2017 next
07.12.2017 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
30.11.2017 next
08.12.2017 Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
01.12.2017 next
11.12.2017 - 12.12.2017 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
04.12.2017 next
12.12.2017 Zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
05.12.2017 next
13.12.2017 Žime naplno© - fórum osobnostného rozvoja Kolektív lektorov Bratislava 66,00 Eur
(s DPH)
06.12.2017 next
14.12.2017 Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
07.12.2017 next
15.12.2017 Spoznaj práva svojho zákazníka JUDr. Martin Biskupič Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.12.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.