Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
06.12.2016 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
08.12.2016 - 09.12.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
12.12.2016 Zákon o upomínacom konaní v roku 2017 JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
05.12.2016 next
13.12.2016 Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
06.12.2016 next
14.12.2016 Koncentrácia v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.12.2016 next
16.12.2016 Platobný rozkaz JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
09.12.2016 next
10.01.2017 Platobný rozkaz JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
03.01.2017 next
12.01.2017 - 13.01.2017 Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
05.01.2017 next
16.01.2017 Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
09.01.2017 next
17.01.2017 Aktuálne otázky katastrálneho zákona JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.01.2017 next
18.01.2017 Podielové spoluvlastníctvo JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
11.01.2017 next
19.01.2017 - 20.01.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
12.01.2017 next
24.01.2017 Zákon o upomínacom konaní v roku 2017 JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
17.01.2017 next
26.01.2017 - 27.01.2017 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
19.01.2017 next
31.01.2017 Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
24.01.2017 next
02.02.2017 - 03.02.2017 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
26.01.2017 next
07.02.2017 Správna žaloba JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
31.01.2017 next
09.02.2017 - 10.02.2017 Určovanie právomoci súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom (2 dni) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
02.02.2017 next
14.02.2017 Osobný bankrot v roku 2017 (predpokladaná účinnosť novej právnej úpravy 1.3.2017) JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.02.2017 next
15.02.2017 KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? - Aplikačné problémy v práve obchodných spoločností Kolektív lektorov Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
08.02.2017 next
16.02.2017 - 17.02.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
09.02.2017 next
27.02.2017 - 28.02.2017 Anglická terminológia súdneho konania JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
20.02.2017 next
02.03.2017 - 03.03.2017 Rekodifikácia civilného procesného práva (2 dni) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
24.02.2017 next
06.03.2017 Nesprávne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou JUDr. Vladimír Volčko Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.02.2017 next
facebook    facebook ©2016    BPM Slovakia, s.r.o.