Na stiahnutie

1. Prezentácie vystupujúcich lektorov z 5. roč. konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách "Zmeny zmlúv, refinancovanie úvero, kreditné karty a eurokonformný výklad", 6. 11. 2018, hotel NH GATE ONE, Bratislava na stiahnutie TU

2. Katalóg tréningov rozvoja komunikačných a riadiacich zručností na stiahnutie TU

3. Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. - "Jednoduchá spoločnosť na akcie - potvrdenie trendu simplifikácie práva obchodných spoločností?" - prezentácia z konferencie Quo vadis obchodné právo?, 15. 2. 2017, Bratislava - na stiahnutie TU

4. Zborník z konferencie Záložné právo v spotrebiteľských zmluvách, práva spotrebiteľa a elektronické poskytovanie finančných služieb (9. november 2015, Bratislava) Pre sťahovanie kliknite tu (veľkosť PDF súboru 7913 kB).

5. Prezentácia JUDr. Kristiána Csacha na konferencie Záložné právo v spotrebiteľských zmluvách, 9. 11. 2015, Bratislava na stiahnutie TU

6. Zborník z konferencie Neprijateľné obchodné podmienky vo finančných službách (10. november 2014, Bratisava), Pre sťahovanie PDF súboru kliknite tu (veľkosť 564 kB) 

 

 

 

facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.