Detail semináru / školenia

Ochrana software a softwarove zmluvy

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
28.01.2015 Ochrana software a softwarove zmluvy JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Mgr. Richard Bednárik Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.01.2015 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 28.01.2015 09:00
Miesto konania

Bratislava, business hotel Premium, Priekopy 20/A

Lektor JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Mgr. Richard Bednárik

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v pdf:  http://www.bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/Ochrana software a softwarove zmluvy.pdf

 

Softwarové riešenia a rôzne druhy počítačových programov sa stali pomerne bežnou súčasťou snáď každej obchodnej spoločnosti, prípadne štátnej organizácie v modernej spoločnosti. Technické riešenia nám uľahčujú množstvo každodenných činností, ale nie všetci si uvedomujú špecifiká a rôznorodé aspekty používania a tvorby softwaru. Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva a analýze situácií, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv. Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Záver semináru bude patriť problematike outsourcingu a využitiu verejných licencií v oblasti softwaru.

Obsah:

 • Software – povaha z pohľadu práva duševného vlastníctva
 • Software ako zamestnanecké dielo a riziká s tým spojené
 • Typy zmluvných vzťahov
 • Kúpna zmluva (software vs. hardware)
 • Zmluva o dielo
 • Predmet zmluvy a vymedzenie práv a povinností
 • Spracovanie, adaptácia a dodatočné úpravy softwaru
 • Licenčná zmluva
 • Nepomenované zmluvy
 • Outsourcing
 • Verejné licencie a software
 • Diskusia

Lektori:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka obchodnej spoločnosti INGENIUM Slovakia a Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Rozhodkyňa Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT) a členka Národného centra pre právo duševného vlastníctva (NCPDV). Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva. 

Mgr. Richard Bednárik, doktorand na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave so špecializáciou na právo duševného vlastníctva, nové technológie a právne aspekty kyberpriestoru. Je členom tímu Creative Commons Slovensko.

 

Organizačné pokyny

Organizačné pokyny:
Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 28012015. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

Zľava pri registrácii:
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

Kontaktná a fakturačná adresa je: BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.