Projekt - príspevok na vzdelávanie - kurzy

..................

Cieľom projektu je podporiť cielené vzdelávanie jednotlivocov - zamestnancov a ich lepšie uplatnenie sa na aktuálnom, stále sa meniacom trhu práce. Projekt realizujú Úrady práce na celom Slovensku. Jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

- Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre všetkých občanov, ktorí sú zamestnaní, SZČO na MD alebo RD a majú záujem o svoj odborný a profesionálny rast a kurzy z dôvodu ich lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Tiež pre všetkých, ktorí nechcú o svoju prácu prísť,  prípadne si hľadajú nové zamestnanie a chcú uspieť pri hľadaní novej práce.

- Kto vyberá kurzy?

Kurzy si vyberáte Vy, čo znamená, že si sami vyberiete z ponuky kurzov podľa vlastnej potreby.  Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

- Máte záujem zapojiť sa do projektu a požiadať o príspevok?

Po výbere kurzu kontaktujte Úrad práce, v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý bude Vašu žiadosť spracovávať a následne aj uzatvárať dohodu o poskytnutie príspevku na vzdelávanie. Pracovníci oddelenia poradenstva a vzdelávania Vám poskytnú žiadosť a všetky potrebné tlačivá a informácie, ktoré budete na podanie žiadosti potrebovať.

Zdroj: UPSVaR

Vyberáme z ponuky našich kurzov:

Kliknutím na názov kurzu získate informácie o jeho obsahu a organizácii a viac Vám radi povieme na čísle 0905172880.

facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.