ONLINE kurzy a webináre

ONLINE KURZY S TERMÍNOM

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
04.06.2020 - 05.06.2020 WEBINAR Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
02.06.2020 next
04.06.2020 - 04.06.2020 WEBINAR Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 198,00 Eur
(s DPH)
28.05.2020 next
05.06.2020 - 05.06.2020 WEBINAR Asertivita v komunikácii a práci manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
29.05.2020 next
09.06.2020 - 09.06.2020 WEBINAR Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
02.06.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 WEBINAR Rozhodovanie o nároku a výške trov konania, zmluvná pokuta, úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka, uzatváranie zmlúv. Vybrané otázky CSP (podania, lehoty, zákonná a sudcovská koncentrácia konania, predbežné prejednanie sporu). Mgr. Maroš Fekete Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 WEBINAR Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
12.06.2020 - 12.06.2020 WEBINAR Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
05.06.2020 next
15.06.2020 - 15.06.2020 WEBINAR Budovanie odolnosti pri zvládaní záťažových situácií a schopnosti prijať zmeny (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 36,00 Eur
(s DPH)
10.06.2020 next
17.06.2020 - 17.06.2020 WEBINAR Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
12.06.2020 next
19.06.2020 - 19.06.2020 WEBINAR (Online) Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
23.06.2020 - 23.06.2020 WEBINAR (Online) Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
24.06.2020 - 24.06.2020 WEBINAR Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
17.06.2020

VIDEO KURZY NA STIAHNUTIE

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next

ONLINE

(na stiahnutie)

  Video kurz Emočná inteligencia a jej význam v našom živote ONLINE 36,00 Eur
(s DPH)

ONLINE

(na stiahnutie)

next

ONLINE

(na stiahnutie)

Video kurz Ako si udržať a zvýšiť osobnú efektivitu pri práci z domu (Home office time management) ONLINE 36,00 Eur
(s DPH)

ONLINE

(na stiahnutie)

         Pre viac informácií o kurzoch a registráciu kliknite na názov kurzu.

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.