Verejné kurzy ROZVOJA OSOBNOSTI (komunikácia, asertivita, motivácia, leadership...)

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
19.01.2022 - 19.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
20.01.2022 - 20.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
21.01.2022 - 21.01.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
26.01.2022 - 26.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
27.01.2022 - 27.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
28.01.2022 - 28.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
- next
02.02.2022 - 02.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo online 120,00 Eur
(s DPH)
26.01.2022 next
03.02.2022 - 03.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
27.01.2022 next
08.02.2022 - 08.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
01.02.2022 next
09.02.2022 - 09.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Sebamotivácia Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
02.02.2022 next
15.02.2022 - 15.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
08.02.2022 next
17.02.2022 - 17.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
10.02.2022 next
18.02.2022 - 18.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
11.02.2022 next
23.02.2022 - 23.02.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority Naživo online 120,00 Eur
(s DPH)
16.02.2022 next
24.02.2022 - 24.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
17.02.2022 next
25.02.2022 - 25.02.2022 Objavte svoje silné stránky a naplňte svoj potenciál (motivačný sebapoznávací kurz) Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
18.02.2022 next
10.03.2022 - 10.03.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
03.03.2022 next
16.03.2022 - 16.03.2022 ONLINE KURZ naživo Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
07.03.2022 next
18.03.2022 - 18.03.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
11.03.2022 next
22.03.2022 - 22.03.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
15.03.2022 next
23.03.2022 - 23.03.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
16.03.2022 next
24.03.2022 - 24.03.2022 Rozvoj manažérskych zručností - budovanie a vedenie tímu Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
17.03.2022 next
29.03.2022 - 29.03.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time management Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
22.03.2022 next
30.03.2022 - 30.03.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
23.03.2022 next
31.03.2022 - 31.03.2022 Online kurz naživo Praktické vodcovstvo a líderstvo (Leadership) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
24.03.2022 next

facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.