Verejné kurzy ROZVOJA OSOBNOSTI (komunikácia, asertivita, motivácia, leadership...)

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
30.09.2022 - 30.09.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
-
04.10.2022 - 04.10.2022 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
-
05.10.2022 - 05.10.2022 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
-
06.10.2022 - 06.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
-
07.10.2022 - 07.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
-
11.10.2022 - 11.10.2022 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
-
12.10.2022 - 12.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
-
13.10.2022 - 13.10.2022 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

-
14.10.2022 - 14.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Kreativita v manažérskej praxi - ako generovať nápady zamestnancov a podporovať ich kreativitu Naživo ONLINE

144,00 Eur
(s DPH)

14.10.2022
18.10.2022 - 18.10.2022 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

11.10.2022
19.10.2022 - 19.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO SEBAMOTIVÁCIA ("ako sa nakopnúť") Naživo ONLINE

108,00 Eur
(s DPH)

12.10.2022
20.10.2022 - 20.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
13.10.2022
21.10.2022 - 21.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
13.10.2022
24.10.2022 - 24.10.2022 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
17.10.2022
25.10.2022 - 25.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
18.10.2022
26.10.2022 - 26.10.2022 Ako si zlepšiť úroveň vlastnej motivácie (prostredníctvom arteterapie) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
19.10.2022
27.10.2022 - 27.10.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time management Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
20.10.2022
28.10.2022 - 28.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.10.2022
03.11.2022 - 03.11.2022 Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
27.10.2022
04.11.2022 - 04.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívne DELEGOVANIE Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
28.10.2022
07.11.2022 - 07.11.2022 Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
01.11.2022
08.11.2022 - 08.11.2022 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
01.11.2022
09.11.2022 - 09.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
02.11.2022
10.11.2022 - 10.11.2022 Zvládanie stresu asertivitou Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
03.11.2022
11.11.2022 - 11.11.2022 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
04.11.2022
15.11.2022 - 15.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
08.11.2022
22.11.2022 - 22.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii v praxi manažéra Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
15.11.2022
23.11.2022 - 23.11.2022 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

16.11.2022
24.11.2022 - 24.11.2022 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

17.11.2022
25.11.2022 - 25.11.2022 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

18.11.2022
29.11.2022 - 29.11.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Naživo ONLINE

120,00 Eur

(s DPH)

22. 11. 2022
30.11.2022 - 30.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE

120,00 Eur

(s DPH)

23.11.2022
01.12.2022 - 01.12.2022 Zvládanie stresu asertivitou Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

24.11.2022
02.12.2022 - 02.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE

108,00 Eur
(s DPH)

25.11.2022
05.12.2022 - 05.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Naživo ONLINE

144,00 Eur

(s DPH)

28.11.2022
06.12.2022 - 06.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE

108,00 Eur
(s DPH)

01.12.2022
07.12.2022 - 08.12.2022 Vodcovstvo/Leadership Bratislava

288,00 Eur
(s DPH)

22.11.2022
09.12.2022 - 09.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Naživo ONLINE

120,00 Eur
(s DPH)

01.12.2022

facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.