Vnútropodnikové kurzy a teambuildingy

POZÝVAME VÁS  

NA ZÁŽITKOVÝ A EFEKTÍVNY TRÉNINGOVÝ MODEL PRE HARMONICKY FUNGUJÚCE TÍMY A JEDNOTLIVCOV

Ponúkame Vám a Vašim kolegom možnosť zažiť výnimočné kreatívne tréningy pre všetkých, ktorí chcú odkryť svoj potenciál a nájsť spokojnosť v práci aj v živote.

Naše podujatia pripravujeme v radostnej atmosfére pozitívne naladených ľudí, ktorí sa radi postarajú o Vašu pohodu a spokojnosť v atraktívnych priestoroch s bohatým občerstvením, obedom a voňavou kávou. 

Tréning je zameraný najmä PRAKTICKY, s primeraným množstvom teórie.  ZÁBAVNOU a ZÁŽITKOVOU formou  si modelové situácie precvičíte tak, aby ste získané informácie a nadobudnuté zručnosti mohli použiť v každodennom živote.

 

Tréningy zorganizujeme kdekoľvek, v našich priestoroch, u Vás, či hotelových zariadeniach po celom Slovensku.

Naše tréningové priestory v Bratislave pozostávajú z viacerých klimatizovaných miestností. Poskytujú tak možnosť usporiadať viac aktivít počas tréningu naraz, príp. posedenie či zábavný program po ukončení tréningu.

AKO PREBIEHA TRÉNINGOVÝ DEŇ?*

 

  • Registrácia účastníkov s ranným občerstvením je od 8:30 do 9:00 hod.
  • Prvá časť tréningu (stanovenie si cieľov, prednáška a modelové situácie) je od 9:00 do 12:30 hod.
  • Od 12:30 do 13:15 hod. je obedňajšia prestávka
  • Druhá časť tréningu (modelová situácie a vyhodnotenie) je od 13:15 do 16:00 hod.

 

*Navrhovaný model je možné modifikovať podľa požiadaviek klienta.

 

TÉMY JEDNODŇOVÝCH TRÉNINGOV SÚ NAVRHNUTÉ RÁMCOVO, JE ICH MOŽNÉ KOMBINOVAŤ PODĽA AKTUÁLNYCH POTRIEB SKUPINY:

 

□      Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (spoznáte základné komunikačné chyby a spôsoby ako a im vyhnúť, identifikujete vlastné oblasti rozvoja a precvičíte rôzne komunikačné situácie, preskúmate ako komunikovať s rôznymi typmi osobností, ako sa vyrovnať so stresom a čo o za nás hovorí naše telo.)

 

□      Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty (identifikujete jednotlivé fázy konfliktu, rozdiskutujete si jednotlivé spôsoby komunikácie v ťažkých situáciách, ako sa zachovať aby nás konflikt nepoškodil, aké techniky využiť na zvládanie námietok, prečo je lepšie dohodnúť sa ako „páliť za sebou mosty“.)

 

□      Kurz spokojnosti a pozitívneho prístupu (oboznámite sa s výhodami pozitívneho myslenia, podloženými najnovšími vedeckými výskumami, preskúmate ako transformovať prekážky a problémy na príležitosti ďalšieho rozvoja, ako napĺňať svoje ciele a ako pozitívne zmeny trvalo udržiavať.)

 

□      Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (preskúmate jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, manipulatívne správanie, spoznáte účinné asertívne techniky, precvičíte si dávanie a prijímanie spätnej väzby – pozitívnej aj negatívnej a rôzne modelové komunikačné situácie.)

 

□      Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (pouvažujete nad rozdielmi medzi manažérom a lídrom, obohatíte vlastné vodcovské zručnosti, spoznáte motivačné nástroje z pohľadu typu osobnosti, pracovného pomeru spolupracovníka - zamestnanec, živnostník..., miesta jeho umiestnenia – vedenie virtuálneho tímu. Predstavíme Vám výhody pozitívneho myslenia a optimizmu pre zvýšenie výkonnosti a produktivity založené na najnovších vedeckých výskumoch a inšpirujte sa k novým nápadom a riešeniam ako vedome podporovať výkonnosť tímu a spokojnosť jeho členov.)

 

□      Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom, psychológia predaja a uzatváranie obchodu (pomenujete najdôležitejšie aspekty predajného rozhovoru, rozdiskutujete identifikáciu potrieb zákazníka a etické uplatnenie základných princípov psychológie predaja, precvičíte si zvládanie námietok a predaj riešení pre zákazníka.)

+ ďalšie témy:

- Ako odbúrať stres,

- Ako vybudovať dobre fungujúci tím,

- Ako sa stať šéfom, pre ktorého chce každý pracovať,

- Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým,

- Time management,

- Tréningy kreativity a inovácií

- a mnohé ďalšie...

Potrebujete sa porozprávať, poradiť, prekonzultovať Vaše predstavy? Zavolajte nám na čísla: 02/20200078, 0905172880, radi sa s Vami stretneme. Tešíme sa na Vás.

NOVINKA V PONUKE TEAMBUILDINGOV:

Stiahnite si leták v pdf formáte

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.