Verejné kurzy ROZVOJA OSOBNOSTI (komunikácia, asertivita, motivácia, leadership...)

Videokurz

kedykoľvek/

kdekoľvek

Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next

Videokurz

kedykoľvek/

kdekoľvek
Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
30.11.2021 - 30.11.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
01.12.2021 - 01.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
02.12.2021 - 02.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
03.12.2021 - 03.12.2021 Naživo ONLINE Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
-
07.12.2021 - 07.12.2021 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
-
08.12.2021 - 08.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
09.12.2021 - 09.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
10.12.2021 - 10.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
14.12.2021 - 14.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
-
19.01.2022 - 19.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
12.01.2022 next
20.01.2022 - 20.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
13.01.2022 next
21.01.2022 - 21.01.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
14.01.2022 next
26.01.2022 - 26.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
19.01.2022 next
27.01.2022 - 27.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
20.01.2022 next
28.01.2022 - 28.01.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
21.01.2022 next
02.02.2022 - 02.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo Online 120,00 Eur
(s DPH)
26.01.2022
08.02.2022 - 08.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Naživo Online 120,00 Eur
(s DPH)
01.02.2022
09.02.2022 - 09.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Sebamotivácia Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
02.02.2022
15.02.2022 - 15.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo Online 120,00 Eur
(s DPH)
08.02.2022
17.02.2022 - 17.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo Online 120,00 Eur
(s DPH)
10.02.2022
23.02.2022 - 23.02.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority Naživo Online 120,00 Eur
(s DPH)
16.02.2022
24.02.2022 - 24.02.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Naživo Online 144,00 Eur
(s DPH)
17.02.2022

facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.