Verejné kurzy ROZVOJA OSOBNOSTI (komunikácia, asertivita, motivácia, leadership...)

Videokurz

kedykoľvek/

kdekoľvek

Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next

Videokurz

kedykoľvek/

kdekoľvek
Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
21.09.2021 - 21.09.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
22.09.2021 - 22.09.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
28.09.2021 - 28.09.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.09.2021 next
29.09.2021 - 29.09.2021 Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
22.09.2021
05.10.2021 - 05.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
30.09.2021
06.10.2021 - 06.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
29.09.2021 next
12.10.2021 - 12.10.2021 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Bratislava

240,00 Eur

(s DPH)

05.10.2021
13.10.2021 - 13.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Sebamotivácia Naživo ONLINE

96,00 Eur
(s DPH)

06.10.2021
14. - 15. 10. 2021 Efektívna komunikácia, riešenie konfliktov a prezentačné zručnosti pre manažérov Vysoké Tatry

240,00 Eur

(s DPH)

07.10.2021
19.10.2021 - 19.10.2021 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.10.2021 next
20.10.2021 - 20.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
13.10.2021
21.10.2021 - 21.10.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
14.10.2021
26.10.2021 - 26.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
19.10.2021 next
27.10.2021 - 27.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
20.10.2021
28.10.2021 - 28.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.10.2021 next
09.11.2021 - 09.11.2021 Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
02.11.2021
10.11.2021 - 10.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
03.11.2021
12.11.2021 - 12.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo online 108,00 Eur
(s DPH)
05.11.2021 next
16.11.2021 - 16.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
09.11.2021 next
17.11.2021 - 17.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
10.11.2021
18.11.2021 - 18.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
11.11.2021
30.11.2021 - 30.11.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
23.11.2021
01.12.2021 - 01.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
24.11.2021
02.12.2021 - 02.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
25.11.2021 next
07.12.2021 - 07.12.2021 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.12.2021
08.12.2021 - 08.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
01.12.2021
09.12.2021 - 09.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
02.12.2021

facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.