Verejné kurzy ROZVOJA OSOBNOSTI (komunikácia, asertivita, motivácia, leadership...)

12.05.2020 - 12.05.2020 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.05.2020 next
13.05.2020 - 13.05.2020 Ubráňte sa manipulácii Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.05.2020 next
14.05.2020 - 14.05.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.05.2020 next
15.05.2020 - 15.05.2020 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.05.2020 next
21.05.2020 - 21.05.2020 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.05.2020 next
26.05.2020 - 26.05.2020 Emočná inteligencia pre manažérov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
19.05.2020 next
27.05.2020 - 28.05.2020 Vodcovstvo/Leadership - pre začínajúcich lídrov Senec 360,00 Eur
(s DPH)
20.05.2020 next
29.05.2020 - 29.05.2020 Reštartujte svoju kreativitu - tvorivé laboratórium (nielen) pre manažérov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
22.05.2020 next
04.06.2020 - 04.06.2020 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
28.05.2020 next
05.06.2020 - 05.06.2020 Asertivita v komunikácii a práci manažéra Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
29.05.2020 next
09.06.2020 - 09.06.2020 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
02.06.2020 next
10.06.2020 - 10.06.2020 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.06.2020 next
11.06.2020 - 11.06.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.06.2020 next
12.06.2020 - 12.06.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.06.2020 next
25.06.2020 - 26.06.2020 Efektívna komunikácia, riešenie konfliktov a prezentačné zručnosti pre manažérov Vysoké Tatry 240,00 Eur
(s DPH)
18.06.2020 next
30.06.2020 - 30.06.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Košice 144,00 Eur
(s DPH)
23.06.2020 next
10.09.2020 - 11.09.2020 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Vysoké Tatry 240,00 Eur
(s DPH)
03.09.2020 next
25.09.2020 - 25.09.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
18.09.2020 next
16.10.2020 - 16.10.2020 Komunikačné zručnosti pre pokročilých Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
09.10.2020 next
20.10.2020 - 21.10.2020 Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku Modra - Harmónia 240,00 Eur
(s DPH)
13.10.2020 next
30.10.2020 - 30.10.2020 Emočná inteligencia pre manažérov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
23.10.2020 next
06.11.2020 - 06.11.2020 Konflikty a spôsoby ich riešenia Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
30.10.2020 next
26.11.2020 - 26.11.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.11.2020 next
27.11.2020 - 27.11.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2020
facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.