Verejné kurzy ROZVOJA OSOBNOSTI (komunikácia, asertivita, motivácia, leadership...)

Videokurz

kedykoľvek/

kdekoľvek

Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next

Videokurz

kedykoľvek/

kdekoľvek
Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
05.10.2021 - 05.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
06.10.2021 - 06.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
19.10.2021 - 19.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Sebamotivácia Naživo ONLINE

96,00 Eur
(s DPH)

-
20.10.2021 - 20.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
21.10.2021 - 21.10.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
26.10.2021 - 26.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
27.10.2021 - 27.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
28.10.2021 - 28.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.10.2021 next
04.11.2021 - 04.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
28.10.2021
09.11.2021 - 09.11.2021 Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
02.11.2021
10.11.2021 - 10.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
03.11.2021
11.11.2021 - 11.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
04.11.2021
12.11.2021 - 12.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo online 108,00 Eur
(s DPH)
05.11.2021 next
16.11.2021 - 16.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
09.11.2021 next
18.11.2021 - 18.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
11.11.2021
23.11.2021 - 23.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
16.11.2021
30.11.2021 - 30.11.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
23.11.2021
01.12.2021 - 01.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
24.11.2021
02.12.2021 - 02.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
25.11.2021 next
03.12.2021 - 03.12.2021 Naživo ONLINE Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
26.11.2021
07.12.2021 - 07.12.2021 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.12.2021
08.12.2021 - 08.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
01.12.2021
09.12.2021 - 09.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
02.12.2021
10.12.2021 - 10.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
03.12.2021
facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.