Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
19.06.2018 Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.06.2018 next
20.06.2018 Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu organizácie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
13.06.2018 next
21.06.2018 - 22.06.2018 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností Ing. Ľubica Karetková Senec 288,00 Eur
(s DPH)
14.06.2018 next
26.06.2018 - 27.06.2018 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
19.06.2018 next
28.06.2018 Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere, zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.06.2018 next
10.07.2018 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.07.2018 next
12.07.2018 Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.07.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.