Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
27.11.2019 Time management - ako si zvýšiť a udržať osobnú produktivitu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2019 next
28.11.2019 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2019 next
29.11.2019 Pracovné zmluvy v právnickej angličtine JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.11.2019 next
02.12.2019 - 02.12.2019 Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.11.2019 next
03.12.2019 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
28.11.2019 next
04.12.2019 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.11.2019 next
10.12.2019 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.12.2019 next
11.12.2019 Prevody nehnuteľností v právnickej angličtine JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.12.2019 next
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.