Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
27.11.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
28.11.2018 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2018 next
29.11.2018 - 30.11.2018 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Senec 240,00 Eur
(s DPH)
22.11.2018 next
01.12.2018 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (sobota) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
24.11.2018 next
04.12.2018 Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
04.12.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
05.12.2018 Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.11.2018 next
11.12.2018 Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.12.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.