Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
28.05.2019 „Inovatívny manažér“ – tréning inovácie a kreativity Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
21.05.2019 next
29.05.2019 Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
22.05.2019 next
30.05.2019 Právo vecného bremena - aktuálne otázky JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.05.2019 next
04.06.2019 Manažment reklamácií - ako efektívne odpovedať na sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
28.05.2019 next
05.06.2019 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
29.05.2019 next
06.06.2019 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
30.05.2019 next
05.11.2019 KONFERENCIA k právam spotrebiteľa vo finančných službách (6. ročník) Kolektív lektorov Bratislava 108,00 Eur
(s DPH)
25.10.2019 next
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.