Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
02.10.2020 - 02.10.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
25.09.2020 next
06.10.2020 - 06.10.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Budovanie odolnosti pri zvládaní záťažových situácií a schopnosti prijať zmeny (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
29.09.2020 next
08.10.2020 - 08.10.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo online 96,00 Eur
(s DPH)
01.10.2020 next
13.10.2020 - 13.10.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
06.10.2020 next
14.10.2020 - 14.10.2020 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
07.10.2020 next
16.10.2020 - 16.10.2020 Komunikačné zručnosti pre pokročilých Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
09.10.2020 next
20.10.2020 - 21.10.2020 Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku Ing. Ľubica Karetková Modra - Harmónia 240,00 Eur
(s DPH)
13.10.2020 next
22.10.2020 - 22.10.2020 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
15.10.2020 next
23.10.2020 - 23.10.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Naživo online 96,00 Eur
(s DPH)
16.10.2020 next
26.10.2020 - 26.10.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
19.10.2020 next
27.10.2020 - 27.10.2020 Obchodný zákonník a Zákon o obchodnom registri - zmeny od 1.10.2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.10.2020 next
28.10.2020 - 28.10.2020 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.10.2020 next
30.10.2020 - 30.10.2020 Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
23.10.2020 next
06.11.2020 - 06.11.2020 Konflikty a spôsoby ich riešenia. (Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty). Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
30.10.2020 next
10.11.2020 - 10.11.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Budovanie odolnosti pri zvládaní záťažových situácií a schopnosti prijať zmeny (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo online 96,00 Eur
(s DPH)
03.11.2020 next
11.11.2020 - 11.11.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
04.11.2020 next
26.11.2020 - 26.11.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.11.2020 next
27.11.2020 - 27.11.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2020 next
02.12.2020 - 02.12.2020 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
25.11.2020 next
facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.