Detail semináru / školenia

Náhrada škody v obchodnom práve

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
14.04.2015 Náhrada škody v obchodnom práve JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
14.04.2015 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 14.04.2015 09:30
Miesto konania

Business hotel Premium, Priekopy 20/A, Bratislava

Lektor JUDr. Juraj Kotrusz

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v pdf formáte: http://bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/Nahrada skody v obchodnom prave 14-4-2015.pdf

 Obsah seminára:

 a) Všeobecné predpoklady

 - právna úprava náhrady škody v slovenskom práve a medzinárodnom práve

 - vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody

 - základné predpoklady vzniku nároku na náhradu škody

  

b) Pojem škody

 - druhy škody podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka

- škoda v prípade porušenia zmluvného a mimozmluvného záväzku

- limitácia výšky škody

 

c) Osobitné situácie

 - prevenčná povinnosť a náhrada nákladov vynaložených pri jej plnení

 - vzťah omeškania a zodpovednosti za vady s náhradou škody, vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody

 - vylúčenie zodpovednosti, spoločná zodpovednosť

  

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre. Popri advokátskej praxi sa venuje výučbe anglického jazyka pre právnu prax  a odborným prekladom v anglickom jazyku. Je tiež externým členom Katedry medzinárodného práva a Európskeho práva PF Trnavskej univerzity, na ktorej získal titul doktora práv z odboru medzinárodné právo.  Okrem právnej praxe sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti,  je zakladateľom a tvorcom Elektronickej databázy informácií o Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru - CISG Slovakia a národným korešpondentom SR pre UNCITRAL.

 

Cieľová skupina:

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

 

Partneri:

     

Organizačné pokyny

Vyplnenú prihlášku  nám zašlite e-mailom na bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk, faxom na číslo:  02/3320 4686  alebo na adresu: BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova ulica 22, Senec 903 01. Po prijatí prihlášky Vám potvrdíme registráciu účastníka na zadanú kontaktnú emailovú adresu. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 14042015. Po obdržaní platby na náš účet Vám zašleme daňový doklad o uhradení účastníckeho poplatku poštou, v prípade potreby aj emailom. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.  Sedem dní pred konaním seminára Vám zašleme podrobné organizačné pokyny a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí emailom.

Zľava pri registrácii:
-
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava

- 3– 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

- 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Storno poplatok:

- 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára

- 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára

- V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame

však náhradníka

Zmena termínu, miesta alebo zrušenie podujatia:

BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho

podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo na zrušenie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu

takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky. 

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.