Detail semináru / školenia

Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
15.05.2018 Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 15.05.2018 09:00
Miesto konania

Biznis centrum Matador

Bojnická 3

831 04 BratislavaLektor JUDr. Jana Dráčová

  

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo fomáte PDF.

  

 

Obsah seminára:

 

1.Kataster a zmeny vyplývajúce z civilných procesných kódexov a zákonov v nadväznosti na katastrálny zákon

2. opravné prostriedky a možnosti zvrátenia zápisov v katastri

3. odstúpenie od zmluvy (zápis pred povolením vkladu a po ňom)

3. Zmeny v správnom súdnictve v kontexte vzťahu ku katastrálnemu konaniu

4. Orná pôda c/a stavebný pozemok (prevod, drobenie, výnimky z drobenia pozemkov, zmena druhu pozemku);

5 Pojmy : neknihované pozemky, neznámy vlastník, ROEP, duplicitné vlastníctvo,hluché listy vlastníctva, Identifikácia parciel,

registre C a E

6. Geometrický plán a jeho využitie v katastrálnych konaniach

7. Aktuálne názory ÚGKK SR v oblasti danej problematiky - vychádzajúce z katastrálneho bulletinu

8. Diskusia

 

 

 

JUDr. Jana Dráčová: právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1984. Úspešne ukončenou rigoróznou skúškou získala v roku 1986 titul JUDr. Po absolvovaní čakateľskej praxe a justičnej skúšky vykonávala od roku 1987 funkciu sudkyne Mestského súdu v Košiciach. Od roku 1991 pôsobí ako advokátka. Počas prerušenia výkonu advokátskeho povolania zastávala aj funkciu riaditeľky legislatívnoprávneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Okrem advokácie sa venuje aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.

 

Cieľová skupina:
Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť.

 

 

Vyberáme z Vašich dotazníkov alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo:


- odborná úroveň prednášajúcej, optimálny počet účastníkov,

- vysoká profesionalita lektorky, príjemné vystupovanie, zaujímavá téma,

- forma prednesu, spojenie teórie a praxe

- praktické príklady, upozornenia na vhodnú judikatúru, celkový prehľad,

- veľký obsah informácií, komplexné spracovanie témy,

 

 


Inštrukcie k miestu konania

 

Naše vzdelávacie podujatia sme presťahovali do novo zrekonštruovaných priestorov MATADOR Business Centra. Nové priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest. Obedové menu si môžete vychutnať na prízemí centra v príjemných priestoroch reštaurácie s vonkajšou terasou. Všetky priestory business centra sú klimatizvané s dostatkom denného svetla.

  

  

Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

   

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

 

Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

Prihlásenie a platba:

Po odoslaní a prijatí prihlášky Vám potvrdíme registráciu účastníka na zadanú kontaktnú emilovú adresu. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare deň/mesiac/rok (15052018). Po prijatí platby na náš účet Vám zašleme daňový doklad o uhradení účastníckeho poplatku emailom, v prípade vyžiadania aj poštou. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, pri celodenných seminároch obed, nealko, teplé nápoje. Sedem dní pred konaním seminára Vám zašleme podrobné organizačné pokyny a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí emailom.

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie je o 14:30 hod.

Zľava pri registrácii:
2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

Storno poplatok:

  • 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára
  • 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania
  • V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

 

Zmena termínu, miesta alebo zrušenie podujatia:

BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo na zrušenie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto, 831 04,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.