Detail semináru / školenia

Quo vadis obchodné právo? (aktuálne zmeny Obchodného zákonníka) - 2. ročník konferencie

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
14.02.2018 Quo vadis obchodné právo? (aktuálne zmeny Obchodného zákonníka) - 2. ročník konferencie Kolektív lektorov Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 14.02.2018 09:00
Miesto konania

Hotel Saffron

Radlinského 27

811 07 Bratislava

Lektor Kolektív lektorov


Stiahnite si prihlášku vo formáte PDF tu »

Cieľom konferencie, ktorej nosným obsahom sú záväžné zmeny prinášané novelou Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2018, je vytvoriť prakticky orientované, užitočné fórum a tým prispieť k riešeniu nastolených problémov účastníkov v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, obchodnoprávnych sporov a súdnych konaní.

Na konferencii vystúpia:

 • Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • Mgr.Maroš Fekete (sudca, Okresný súd Bratislava III)
 • JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA (partnerka advokátskej kancelárie PRK Partners, s.r.o.)
 • JUDr. Martin Maliar (Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR)
 • JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (sudkyňa, Najvyšší súd SR)
 • Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. (Ústav štátu a práva SAV)
 • JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. (partner advokátskej kancelárie TaylorWessing  e|n|w|c advokáti s.r.o.)
 • JUDr. Branislav Pospíšil (partner advokátskej kancelárie Pospíšil & Partners, k.s.)

Obsah konferencie tvoria témy:

 • Novela Obchodného zákonníka z roku 2017
 • Ideové východiská posledných zmien v obchodnom práve"
 • Špekulatívne fúzie
 • Trestnoprávne dôsledky špekulatívnych likvidácií
 • Variácie zodpovednosti orgánov a spoločníkov: prípadová štúdia
 • Tzv. faktické štatutárne orgány a ich postavenie po novele
 • Zmeny v postavení štatutárneho orgánu a jeho zodpovednosť
 • Úloha kapitálového fondu
 • Daňovoprávne súvsťažnosti zmien v kapitálových spoločnostiach
 • Osobný bankrot
 • Panelové diskusie

 

Program konferencie

Stiahnite si prihlášku vo formáte PDF tu »

Prihláste sa na konferenciu

 

                                                          

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare 14022018. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

 

Stiahnite si prihlášku vo formáte PDF tu »

Program konferencie

Zľava pri registrácii:
2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie konferencie je o 16:30 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania konferencie, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania konferencie. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím konferencie účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Kontaktná a fakturačná adresa je:
BPM Slovakia, s.r.o.,Bojnická 3, Bratislava 831 04.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.