Detail semináru / školenia

Spoznaj práva svojho zákazníka

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Spoznaj práva svojho zákazníka JUDr. Martin Biskupič Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

Biznis centrum Matador

Bojnická 3

831 04 BratislavaLektor JUDr. Martin Biskupič

 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo formáte PDF online tu.

 

„Zatiaľ čo jedna pozitívna recenzia priláka dvoch nových zákazníkov, negatívna odradí desiatich.“

 

V duchu uvedeného citátu sme pripravili seminár s názvom „Spoznaj práva svojho zákazníka“, ktorý má ozrejmiť základné práva zákazníka – spotrebiteľa – všetkým pracovníkom prichádzajúcim do priameho styku s končeným kupujúcim.

  • Aké sú základné informačné povinnosti predajcu?
  • Aké má zákazník práva a predajca povinnosti, ak je tovar reklamovaný?
  • Kedy má zákazník právo tovar vrátiť a kedy je to na proklientskom prístupe predajcu?

Na tieto a ďalšie otázky Vám v rámci seminára poskytneme vyčerpávajúce odpovede s odkazom na platnú legislatívu ochrany spotrebiteľa. Nevynecháme praktické príklady účelnej aplikácie v praxi a najčastejšie prehrešky predajcov.

Legislatívne vymedzenie:

- Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (v časti spotrebiteľských zmlúv).

Obsah seminára je možné prispôsobiť podľa osobitných požiadaviek skupiny.

Lektor:

JUDr. Martin Biskupič

V uplynulých rokoch pôsobil pre Slovenskú obchodnú inšpekciu na pozícií inšpektora pre priamy výkon kontroly dodržiavania legislatívy ochrany spotrebiteľa. Neskôr na pozícií metodika koncepčne a metodicky usmerňoval činnosť jednotlivých inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie v oblasti všeobecnej ochrany spotrebiteľa a v oblasti ochrany spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Z pozície metodika zastupoval Slovenskú republiku na pôde Európskej komisie v Bruseli.

V súčasnosti vykonáva funkciu spojenú s vedením právneho oddelenia agentúry implementujúcej Európske štrukturálne a investičné fondy, pričom sa naďalej venuje konzultačnej a lektorskej činnosti v oblasti spotrebiteľského práva.

 


 Inštrukcie k miestu konania


Vzdelávacie podujatie sa koná v priestoroch MATADOR Business Centra, Bojnická 3 v Bratislave. Naše priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest. Obedové menu si môžete vychutnať na prízemí centra v príjemných priestoroch reštaurácie s vonkajšou terasou. Všetky priestory business centra sú klimatizvané s dostatkom denného svetla.


Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

 

Ako sa k nám dostanete?

Autom

  

 

MHD

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 14032018. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje pre oba prednáškové dni.

Zľava pri registrácii:
2 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnite v pdf formáte TU

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

Kontaktná a fakturačná adresa je: BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava 831 04.
tel: 02/2020 0078, 0903 885 252, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.