Detail semináru / školenia

KONFERENCIA: Aktuálne otázky aplikačnej praxe katastrálneho zákona a práva nehnuteľností (2. ročník)

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu KONFERENCIA: Aktuálne otázky aplikačnej praxe katastrálneho zákona a práva nehnuteľností (2. ročník) Kolektív lektorov Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

Biznis centrum Matador

Bojnická 3

834 01 BratislavaLektor Kolektív lektorov

Stiahnite si pozvánku vo PDF formáte tu.

Stiahnite si program vo formáte PDF tu

Stiahnite si prihlášku v pdf formáte tu

Vzhľadom k rozsahu a závažnosti prijatých i pripravovaných legislatívnych zmien sme vytvorili platformu na odbornú diskusiu a hľadanie odpovedí na otázky a problémy vyplývajúce z každodennej praxe.  Konferencia je jedinečná nielen v rozsahu preberaných problémov ale aj zložením prednášajúcich, ktorými sú odborníci z oblasti pozemkového práva ako aj zástupcovia aplikačnej praxe.

 

 


Inštrukcie k miestu konania

 

Konferencia sa uskutoční v kongresových priestoroch Business Centra MATADOR, Bojnícka ul. č. 3 v Bratislave so začiatkom o 9:00 hod. a plánovaným ukončením o 16:00 hod.  Pre účastníkov je pripravené káva, čaj, nealko, občerstvenie a obed.  Parkovanie je pre účastníkov konferencie zabezpečené v areáli business centra MATADOR zdarma.

Kongresové priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest.  Všetky priestory business centra sú klimatizované s dostatkom denného svetla.

  

 

  

 

 

Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

   

 

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare 16032017. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.


Zľava pri registrácii:

2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie konferencie je o 16:00 hod.

 

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania konferencie, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania konferencie. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím konferencie účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

 

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

 

 

Kontaktná a fakturačná adresa je:
BPM Slovakia, s.r.o.,Bojnická 3, Bratislava 831 04.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.